| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

4.2. ИНФОРМАТОРИ В. М-ИЧ И Т. М-ИЧ


Социален статус на информаторите:
В. М-ич е 60-годишна пенсионерка. Родена е в гр. Варна в семейството на арменци. Учила е в девически колеж във Варна, а след това е завършила стоматология в гр. София. В столицата живее от 35 години. Омъжена е за Т. М-ич от повече от 35 години. Имат дъщеря филоложка на около 30 години. Т. М-ич е също 60-годишен. Роден е в гр. Перник в семейството на бежанци от гр. Крагуевац, Сърбия. Има средно техническо образование. Занимавал се е с фина механика. В столицата живее от 35 години. Пенсионер.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен от Даниела Милкович, дъщеря на В. М-ич и Т. М-ич, на 02.04.1989 г. със скрит микрофон - родителите не предполагат, че дъщеря им ги записва. Осъществява се включено наблюдение - записващата участва като съкомуникант в разговора. Преодолян е парадоксът на наблюдателя. Притежаваме около два часа запис на спонтанната реч на двамата информатори в различни ситуации - разговори само между двамата информатори, разговори на всеки с дъщерята, разговори с приятели и познати. Тук представяме само отделни извадки, които представят най-добре идиолектите на информаторите. Записът и проучванията на речта на Т. М-ич и В. М-ич ни бяха любезно предоставени от Даниела Милкович.
Фоноархив:
номер на касетата К-18, страна А, касетофон марка SONY, касета марка SANYO.
Транскрипция:
Даниела Милкович, сверила Кр. Алексова - декември 1989 г.
Означения:
с буквата "Т" ще отбелязваме информатора Т. М-ич, с "В" - записващата Д. Милкович, а с "М" информаторката В. М-ич.

ИЗВАДКА №1

 В Тел? Браво бе.
     М [//те ...имаше и тука// он'а ден и ас търсих//
     В Какво е това?
     Т //е по рано нали ми каза// штех ...
     М //ама не от тайа// от едрата// ништо// ами ако ти бехме
       казали ние/ айде да отидеме/ ти штеше да кажеш не/
       не могъ// ама със ...
     Т //виш ли го какъф е нахален//
     М //а той е нахален/ а ти не моеш ли да кажеш имам работа//
     Т //е /викам айде//
     М //а е ама//
     В И какво имаше?
     Т //начи/ ама не е вече битакъ ... ше отидеме другата
       недел'а може би/ заедно// битакъ вече си е...
     В Е сега една песен имаше за него.
     Т //сега е напраено/ сичко вътре асвалт// там където
       слизахме ние надолу/ дето не можахме да се върнеме...
     В Да.
     Т //тва фсичко като тепсийа равно// и колите ги паркирът
       там//
     В Аха. Вход има ли?
     Т //вътре тоалетни моалетни/ скара/ работи// ъ сергийката
       със столчето/ със синvир// седъш си и си продааш//
     В Значи точно както казаха, че ще да бъде.
     Т //да// имът разноски// много пари съ дадени//
     М //не се ли се\ти един часовник да купиш на жена си//
     Т //пи\тах/ пит\ах// имаше ефтини часовници// обаче сега
       па беха с метален цвет одгоре//
     В Как метален?
     Т //като мъшките/ гол'ами//
     М //а големи н'ама смисъл//
     Т //иначе не беха скъпи// тринайсе лева// питах не един път//
     М //и сеа ше кажеш/ мъртво гладен съм//
     Т //ами//
     М //не си ли/ или йадъхте скара там//
     Т //малко треа да си починъ и тогава ше йам//
     В И какво?
     Т //еми това е// хора имаше много//
     В Е сега Антон Радичев я пя тая песен.
     Т //да//
     В Дето сутринта я пя, само че малко по различен.
     Т //а бе тва нешто за какво работи/ това чудо/ одвънка е
       двайсе и осем градуса//
     В Печката ли?
     Т //да//
     М //праиме козунак//
     В //праиме козунак//
     Т //чакай sучи//
     В Кажи бе, тате, какво имаше още?
     Т //тийа дрехи които/ поли блузи панталони/ ти ги знаеш
       дънковите/ нали//
     В Да.
     Т //това// онийа другите горно долно... той кварталнийъ зема
       от т'ах/ обаче ти ка\за че съ селски// на детето си зема
       за петнайсе лева едно кост'умче// за десет лева по точно
       ама одвънка пи\тахме... дето съ като блуза така с sоп/
       тука/ расечено с капси//
     В Е ми не знам.
     Т //от плат/ од басма//
     В Да де, да. И?
     Т //такива//
     В А кучета имаше ли?
     Т //кучета немаше// имаше един само един единствен/
       санбернарец// тоа кой знае може би е некъде към
       седемдесе кила// толкова дълък/ колкото от кревата до
       това// оптегнал се// ако не е толкова голем/ кво штеш ми
       кажи// и слет него като си тръгна той понататък/ ние го
       после видехме начи/ сурийа от нарот върви//
     В Защо?
     Т //еми той ...грамадно/ като магаре върви//
     В И те се събрали.
     Т //да// тва имаше// и магнетофони шестотин лева/ шестотин
       и педесе лева/ двукъсетъчни// седемстотин лева//
     В Е да, ама те не са сигурни.
     Т //касети много//
     В Видеокасети?
     Т //сръпска музика колко искаш гъмжи там//
     М //а видеота имаше ли//
     Т //маркучите за спирачките...
     М //кои маркучи// дето ти купи от кореком//
     Т //дето искам да зеем// не теа от кореком дето ги ку\пих ги
       имаше// гумички руски петнайс лева//
     М //да//
     Т //а ас го питам// тийа колко струвът маркучи// обаче те ги
       имът за шкода// той ми вика петнайсе лева// и ас вадим
       пет лева// штех да му дам/ той казва а не не не/ това не
       е// а той ми/ той ми искал петнайсе лева за гумичките//
       и като сложиш четири долара// четири по седем...
     В Ми сега чете ли във вестника дето... Не във вестника, а в
      "Общество и право"...
     Т //да/ кажи//
     В Пише някакъв за а, как се казваше ... до редакцията, че
      се продават много стоки по магазините, които са от
      Кореком, нали. Обаче като се направи сметка излиза едно
      към пет. И казва, ето кой прави ... нали самата държава
      прави...
     Т //доларъ//
     В ... долара едно към пет. Казва, защо после да не го
      продават едно към шест, едно към седем.
     Т //да //да//
     М //чакай ас пък сега друго да ви кажъ// киселото мл'ако
       дето фчера го купих трийсе и н'аколко стотинки/ това е
       направено вика/ със високо маслен прах// това е праха на
       бебетата/ който им минава срокъ и го пуснаха...
     В Да.
     Т //да//
     М //да направ'ът кисело мле\ко//
     Т //да/ това как се казваше...
     М //лъ ...хумана//
     В Не "Хумана".
     Т //не// не// лъ... латекс//
     В А латеск? Ла... Не знам.
     Т // да де// нешто като латекс//
     В Лактан.
     Т //исках да купим шоколади/ штех да купим цела кутийа//
     В Какви шоколади?
     Т //заштото имах пари в себе си// от тийа шоколатчета дето
       ние не моъ се сетим / ние от сърбийа ли ги взе\махме/
       със син'а хартийка едни// е толко дълги така/ син'о
       лилаво така хартийка//
     В Да не са били аеро шоколади?
     Т //не/ не// те съ от тези вносните/ е толко дълги така
       шоколатчета// толко дебели такива//
     М //тоблерон да не е//
     Т //не е тоблерон// имаха и нешто с лешници одгоре на
       хартийата// беше сръпски// от сърбийа//
     М //сръпски// сръпски//
     Т //три кинта едното//
     М //толкос съ/ толкос съ//
     В Е как три лева?
     Т //е / е толкова е дълго// е толко/ три лева// ис\ках да
       ги зеем както беха така// една кутийа кръгла беше//
     В Да, да, три лева едното.
     Т //ама много скъпи три лева// да ми ги беше дала по леф/
       леф и педесе ... те одвътре съ/ не съ чис шоколат/ ама
       вътре имът като крем//
     В Да, да.
     Т //спомн'аш ли си ги//
     В Да, сещам се. Е те са деветдесет стотинки едното. Същите,
      само че ги няма.
     Т //ас не знам от тука купу\вали ли сме ги ние/ но знам
       че ги донесохме пък...
     М //а бе марийа ни носеше такива//
     Т //не не// ако си свалиш хартийата на даниела одгоре...
     М //е сега ше извадиш хартийата ... за да се уверъ че съ
       од вносните шоколади//
     Т //само от тех имаше// немаше од другите големите//
       такива плоски дълги// и така нататъка//
     В Народ много, нали?
     Т //днеска не беше/ чак толкова много хора// имаше ама...
     В В неделя може би.
     Т //но утре ше бъде сигурно панаир// немаше така да се
       блъскът да това да онова//
     Д В Е какво, отидохте?
     Т //ми отидохме тука до...
     М //къде остави колата//
     Т //па ей йа тука на: ангел кънчеф//
     В  А, на "Ангел Кънчев". Тия кога ще минат да измият?
     Т //бе йа минът йа не минът// нашата улица е само коли//
     В Ще ги дигнат.
     Т //да //а сега даже вопште н'ама и да мийът слетобет//
     В М-м.
     Т //н'ама да минът/ те ъ ъ за тех е толкова/ секо
       чудо за полвин час//
     В И друго какво имаше?
     Т //имаше редуцил вентили ... редуцил вентили// имаше такива
       части разни/ железарийа това онова/ което не ме
       интересува/ фотоапарати касетофони магнетофони много//
       и фсичко ги е пус\нало до последно ги надуло/
     М //пол'аци имаше ли//
     Т //пол'аци имаше да//
     В Какво продаваха? Парфюмерия?
     Т //бутилки за гас// ъ ъ парф'умерийа да// една кутийа
       дванайс лева// штех да йа вземем даже изва\дих и парите
       дванайс лева да ги дадем...
     В Каква кутия?
     Т //черна за бижута// ама чудна черна/ одгоре като
       китайските// нешто такова// викам тайа ше йа вземем хем
       ше се зарадва...
     М //гол'ама ли беше//
     Т //е толкова дълга така// кога йа оп... кога йа вземах ф
       ръцете т'а пласмаса тънка пласмаса//
     В Аха.
     Т //викам това... знаеш колко тънка пласмаса// като малко
       по дебела от от бурканчетата за мле\ко//
     В Ами то не е пласмаса тогава, ами е такова, как се казваше.
     Т //една единствена беше//
     В Нищо смешно не пуснаха днес по радиото. Смешно обаче...
     Т //е това е//
     В И какво разправя Петров?
     Т //петроф ли// петроф си ку\пи на детето си едно такова/
       една: блуска и едни панталонки// но ас го оставих по
       назат... да не съм с него.. много много гле\да той/
       много гле\да// та та чак на най последното там/
       скъпи ли му се видеха какво беше не знам... не спрех
       до него там// и после и го показа йа виш казва това//
       хубаф прийатен цвет беше вземал//
     В Ама какъв цвят?
     Т //ами за рус човек става// такова небесно син'о// ас не
       знам детето му тъмно ли беше/ светло ли беше/ черно ли
       беше//
     В Черно беше, татко.
     Т //е ше му отива// скара/ даже штехме да си купиме по
       една скара// помислих че е с дървени въглишта//
       наредихме се дойде ми редъ/ викам ас се отказвам//
       зашто// викам штото съ с ток// и той после/ салам/
       расцепен на две// викам за какво ми е салам// фкъшти
       колко искаш салам ш_ти йам// салам/ за какво/ по
       едно време по едно време долу като поч\нахме да
       слизаме по лабиринтите надолу/ там съ направили оште
       неколко павилиона...
     В Ама държавни ли са тия павалиони?
     Т //не знам държавни ли съ часни ли съ/ обаче скара// и вече
       там имаше на скара и даже пушеше коминъ// викам те тука
       ше се на\редиме// той па той па там па се
       отка\за// айде вика айде//
     М //тр'абва да видиш за часните фирми/ искра радева и
       мамалеф как п'аха//
     Т //подигравът се нали//
     М //о: да//
     Т //нали//
     М //да да//
     В Не сме семейство, а бутик.
     М //на рога и то на семейни рога//
     Т //чакай си свалим тийа панталони и дрехите... и тайа
       фанела// вече требва да йа сменим/ да се окъпем днеска...
     М //ас фчера се б'ах сетила//
     Т //да/ да// е иначе ас издържам на топло//
     В Ми ние сме пуснали печката.
     Т //и така/ от битакъ сичко можеш да намериш// и и глупости
       продавът/ най различни/ даже счупени работи и тех
       донас'ът и ги продавът// но това е битакъ// даже и ние
       можеме една песен да му композираме// за битакъ да
       испееме и ние// даже варени йайца продаваха// не
       пи\тах по колко съ//
     М //ами ако отидеш...
     В В "Кристал" е трийсет стотинки моля ти се едно варено
      яйце.
     Т //ми сигурно и тука не е по малко// не ги пи\тах колко
       струвът/ обаче сигурно не е по малко// но като че
       следобет иска нешто да се заоблачава такова// и така// и
       тъй до крайа на светъ само битаци// сеа требва да
       оби\колиме димитрофграт// да се треснеме ф севлиево...
     М //и въф пловдив...
     Т //и въф пловдиф на битакъ и да прикл'учиме//]

ИЗВАДКА №2


Комуникативен континуум:
Записът е направен на 30.03.1989г.от Даниела Милкович. Разговорът е записан в дома на родителите й. В него участва една съседка, близка на семейството - М. С. на 35 години. Родена е в гр. Толбухин, където е завършила и средното си образование. В София работи като търговски работник. Микрофонът е скрит, включено наблюдение, преодолян парадокс на наблюдателя. Полилогът обхваща теми от ежедневието - пазаруване и цени, здравословно състояние на присъстващите и на техни близки, състояние на здравеопазването, жилищни проблеми.
Фоноархив:
Записът е направен на касетофон марка "Sony", касета марка "Sony", отбелязана във фоноархива като К-17, страна А.
Транскрипция:
Д. Милкович, сверила Кр. Алексова.
Означения:
репликите на съседката в разговора ще отбелязваме със "С".
 М [//и ако н'амаш пари да им дадеш на тийа/ по двайсе и пет
       лева/ на новата кооперацийа дето става/ така и ше си
       умреш// ти знаеш ас колко б'ах зле// нека да ти кажът
       колко б'ах зле// трима лекари... идва участъковийъ/
       тва// а бе не минава от това// двама лекари от пирогоф
       идвът и ништо// и фсеки ти казва ... обиколиха полвин
       софийа// от майка ти нагоре хо\диха/ да търс'ът
       лекарство с даниела/ не намериха// но важното е че не ти
       обръштът внимание// и едната от пирогоф дойде/ и се
       обажда на неврологъ казва ваш случай/ ваша пециентка/
       вие знаете/ доктор милкович// а тайа невролошката койато
       беше ас йа знаех/ койато беше/ штот ходихме с даниела на
       терапийа за косата й// на иглотерапийа там// не/ не
       може// не можеме да дойдеме// не// не може да йа
       вземеме...
     Т // даже се ска\раха тука//
     М //да каза// да / скараха се// вземете йа/ казва/ в болница
       штото т'а вече не е за фкъшти// не можеме да йа вземеме/
       штото имаме много тешки случаи// опстановката не е за
       нейа// и тогава/ обаждам се после/ удобно неудобно мъжъ
       ми на един мой близък/ който съшто работи там и вика//
       какво чакате/ какво/ т'а се е обезводнила// така беше/
       нали//
     Т //не знам/ нешто беше...
     М //и никой никакво внимание// и добре че ...да е пл'ус това
       едната лекарка даде едно лекарство и фтората лекарка ми
       претписа един сироп... тойа сироп ас го имах/ марийа/
       и загубих рецептата// ас от години не могъ да: стана//
       вече всичко каквото имах свърши// и от тойа сироп и
       сега му имам рецептата// дори днеска ми се повръшташе
       ц'ал ден/ викам/ тр'абва да иде даниела... единайсе
       стотинки струва//
     Т //а ние ку\пихме от петнайсе/ от осемнайсе лева некакви
       лекарства//
     М //и тойа сироп ме двигна// и накрайа викам дайте ас си
       знам// вземах белергамвин тириодазин и витамин це и
       това/ и сиропъ за повръштане// той ме успокои//
     Т //спира/ спира повръштането//
     С Ми пък нали свекър ми... Той свекър ми, имам чувството, че
      те го умориха. На седемдесе и седем години беше.
     М //така е// така е//
     Т //той беше жизнен човек//
     С Много жизнен човек беше. И тия му казват: "Ами какво ще
      лекуваме сега? Стар си вече. Демек, ритнал топа.
     Т //...Ф...(ФПС за изразяване на разбиране с приблизителна
       транскрипция - м-м) да де// ти си си свършил работата
       тука отивай си//
     С И той излязал от болницата и вика: "Е, Мими, няма какво
      татко да се лекувам повече. Те ми казаха, стар си вече."
     М //много много тешко// много зле със здравеопазването//
       отиде си старото поколение// това което беше...
     Т //каза ли и какво е казал този//
     М //кой//
     Т //агура//
     М //а/ не съм й казала// ходих нес при архитектъ// вчера
       ходих при строителите и те ме пратиха при архитектите
       //много симпатични жени// и казвам виште какво живейъ
       еди къде си и съм много на т'асно// искам викам да се
       расширъ// имаме тераска имаме тераса и искам викам да
       вземеме един метър од дворъ/ за да можеме тайа тераса да
       йа приспособиме за стайа// да можеме викам/ двамата поне
       на стари години да се прибереме на спокойствие//
     Т //и тъкмо казва /и съседите...
     М //да// и освен това викам/ пък съседите нат нас...
     Т //ние... с един куршум...
     М //и техните деца вече станаха големи децата// т'а
       тр'абваше да ги раздели тези деца// н'ама къде да ги
       държи ф една...
     Т //момче и момиче съ//
     М //не съ еднополови викам// едното е момче другото е
       момиче// тр'абва викам да ги раздели// има възможнос да
       си направи една стайа до кухн'ата// и т'а се обърна към
       мене и каза// ништо не може да се ... кой район сте//
       благоефски район ли сте// да// тогава вика ништо не
       можем да направим// чакайте вика да дойдът скиците/ с
       планъ потписан от агура// о викам ас ше бъда викам
       съфсем откровена с вас и ше ви кажъ/ че ас агура го
       гон'ъ от пет години за да си направиме парно// имайте
       фпредвит че осемдесе и шеста година ни е първата молба
       дадена// ас фчера като подадох молбата разбрах и...
       викам/ два пъти викам ми показа планъ и ас откровено
       викам/ ви казвам че че ми каза че м'астото е определено
       за жилиште// кооперативно жилиште// обаче ас викам ако
       съм съгласна да стройъ/ имайте прадвит че другите не съ
       съгласни// така че по един или друк начин ние тр'абва да
       уредим жилиштето// дъштер'а ни викам е гол'ама/ иска да
       се жени/ апартаментъ се води викам на нейно име// т'а
       почна вече да ни тормози// да ни казва непрекъснато/
       хайде каквот ше правите правете// и едната изглежда не
       разбра че е на даниела вика койа категорийа// има ли
       вика категорийа дъштер'а ви// викам т'а н'ама заштото
       жилиштето е нейно// а имаме викам ние трета ли четвърта
       ли...
     Т //ние си знаеме че сме четвърта//
     М //но т'а веднага по младата казва/ четвърта група сте
       сигурно вика// при това положение вика/ какъф ви е
       апартаментъ// стайа и хол викам// холъ викам е преходен/
       от холъ се минава за стайата и за тоалетната и за
       другите сервизни помештенийа// пл'ус това двете стени съ
       във влага викам// н'ама какво да ви расправ'ам// имам
       викам влок от десет/ од двайсе години// над десет
       хил'ади лева// сега викам/ с лихвите сигурно съ станали
       дванайсе тринайсе// което си е самата истина// ас не съм
       лъгала апсол'утно никак// и знаете ли викам/ какво е
       положението викам/ на по възрасните// работиш/ искараш
       си пенсийата и като си искараш пенсийата ти вече викам/
       си ненужен и хората викам те исхварл'ът като н'акаква
       непотребна вешт// е дотам викам сме стигнали// и тогава
       младата казва// н'ама начин да ви помогнеме// тр'абва да
       исчакате да дойде... ама викам то може да не дойде
       скицата потписана от агура// и знаете ли викам/ че може
       да не дойде/ заштото той казва че без негово разрешение
       ништо не може да се направи// но викам това което викам/
       вие сте запланували за това жилиште/ то може викам да
       стане слет десет/ може да стане след двайсе години// а
       зашто викам/ ние ф това време викам/ да не живееме
       спокойно// и те викът// а бе нека вика той да дойде
       потписан... той да дойде планъ потписан/ има начин вика
       да ви уредим// и тр'абва тошко да повери четиристотин и
       осемдесето постановление н'акакво/ има// ше гледаме вика
       да ви уредиме по това постановление//
     Т //и това е сигурно че...
     М //че н'ама да имаш претенции за друго жилиште//
     С Защото Тошко имаше това впредвид.
     Т //ас викам...
     М //нека по добре той да то провери това какво е// хубаво да
       го провери нали// те много така// ас понеже благо се
       исказвам/ като отивам н'акъде да уреждам въпроси// само
       ф краен случай повдигам тон// много б'аха внимателни//
       просто така както с тебе си приказваме и те ми
       приказваха/ съчустваха// вика ше гледаме вика/ по един
       или по друк начин да ви разрешиме// но тр'абва да
       исчакате/ да...
     В Ето ме и мене, свърших работата.
     Т //\иди тате/ докато не си се съблекла/ да вземеш една
       кутийа цигари//]

ИЗВАДКА №3


Комуникативен континуум:
Касетофонен запис, направен на 15.05.1989 г. от Даниела Милкович в дома на родителите й. Осъществява се включено наблюдение. Микрофонът е скрит. В разговора не участва външен човек. Двамата съпрузи разговарят с кучето си като с малко дете и споделят голямото си желание да имат внуче.
Фоноархив:
Записът е направен на касетофон марка "Sony", касета "Sony", отбелязвана като К-17, страна В.
Транскрипция:
Д. Милкович, сверила Кр. Алексова.
Т [//водица ли пи// брей много жадно било то// и тучето сега
       гледа// туче е е// къде ше легнеш сега// на одеалцето//
       ето// ето// опаа// а така// а така// айде /айде// легни
       тука до мене// зад мене ли искаш// добре// то ми е на
       чичо слаткото кученце// куче:// куче:// слатко
       момиченце// дай ми ръчичка сега// дай ми лапичка//
       здрасти// добре/ браво// о:х убано/ убано то// той чичо
       ного си го бича// и лел'а много си го бича// и кака//
     М //лел'а най много си го бичъ/ ама то при нейа не идва//
       т'а си го храни/ т'а си го къпе/ а то ... лел'а го
       купила/ зела го за другарче//
     Т //като си неаме внуче куче ше гледаме// толко обичам
       децата// мънинките най съ слатки// и животните си
       обичам/ ама къде е животно къде е бебе/ ръчичките и
       дупенцето да му миеш слетки буски да штипкаш//
     М //да/ ама какво да праиме// ше чакаме да видиме// ше
       могъ да го видъ// ама не знам ше могъ ли да го
       гледам// ръцете ми вече не държът/ блуска да исплетъ/
       пеленки да перъ/ бебе да друскам//
     Т //цел ден по градинките ше седъ// по него ше вървъ//
       сокчета ше цедим// ше го храним// ше го бършем//
       е/ на// енчева и правнуче и се роди// и т'а едвам върви
       ама радос нали е цел ден го гледа// а то стои на
       прозорецъ седи и кой мине/ добър ден/ добър ден//
     М //и ас го чух он'ъ ден// то хубаво момченце// и много
       пораснало// хубаво го гледът//
     Т //кръс\тиха го на д'адото// а да видиме моите внуци
       на кого ше кръстът//
     М // е/ те 5н'ама да съ само твои//
     Т //н'ама ама така е думата/ де// па мойто и твойто имена
       са хубави имена/ што да не им ги сложът//
     М //а бе то сега само буквичките на д'адо и баба слагът//
     Т //е ама па като ги кръстът станка и драганка/ първанчо и
       развигорчо/ най не можем да търпим// па съвременни
       хора сме сеа// тури му некое хубаво име/ иначе ше му
       се смеът цел живот//
     М //е ти нали искаше даниела да йа кръстиме станка/ на
       майка ти//
     Т //исках/ ама добре че е даниела/ штото па сега с ана
       штеха да съ две ани//
     М //ти тогава да не е на мойте//
     Т //е айде сега// твои и мои нема// фсичките съ си наши//]