| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

4.3. ИНФОРМАТОРИ Б. В-ЕВ И Х. В-ВА


Социален статус на информаторите:
Х. В-ва е37-годишна. Родена е в гр. Варна, където е завършила средно образование. Висше образование - руска филология - е завършила в гр. Велико Търново. След това около седем години отново е живяла и работила в гр. Варна. В София е от 10 години. Учителка. Омъжена е от около 16-17 години. Б. В-ев е 38-годишен, роден е в гр. Плевен, където е живял около 3 години, след което семейството му се премества в столицата. В София е завършил полувисше образование. Около 7 години е живял в гр. Варна заедно със съпругата си. От 10 години отново живее и работи като проектант в София. След осъществява- нето на този запис е сменил работата си - занимава се с търговия във фирмата на свой роднина.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен през м. август 1989г.със скрит микрофон в дома на записващата. Информаторите са роднини на съпруга на авторката и живеят на същия етаж в старата фамилна къща. Те не подозират, че са записвани. Осъществява се включено наблюдение. В разговора участва и съпругът на авторката - Г. А-ов. Коментира се подготовката за заминаване на почивка, опаковането на багажа, комични ситуации в службата и др.
Фоноархив:
касета К-11, касетофон марка "National panasonic", касета марка TOB, страна А (втората половина).
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
С буквата "Х" отбелязваме репликите на Х. В-ва, с "Б" - на Б. В-ев, с "Г" - на Г. А-ов, а с "В" - на записващата.

ИЗВАДКА №1

 Х [//што сте на тъмно бе//
     В Много жестоко свети.
     Х //гол'ам майтап//
     Г От тенекиите.
     В Готов ли е, вуйне, всичкото багаж?
     Х ...Ф...(ФПС за изразяване на въпрос - ъ)
     В Всичкото багаж?
     Х //да//
     В Къде е вуйчо?
     Х //собствено сега имам да истракам н'аколко машини//
     В Какви?
     Х //ами дръшка на торбичка примерно// подгъвъ на гаштите на
       асен/ на плажната чанта ръпчето// просто е такива вече:/
     В Дреболии.
     Х //дреболии съ останали//
     В И багажа остава.
     Х //не/ той штом е приготвен багажъ/ то вечи край/ от тук
       нататъка със крак ше то тъпчъ/ само ше го нахвърл'ъ е ше
       го натъпчъ// важното е да съм помислила какво да вземъ//
     В Ама това е най-важното.
     Б //што е толко тъмно бе//
     В Защото много свети.
     Х //тва е най важното// н-е само че е най най важно/ ами и
       най много време отива// е ас от об'адъ кат съм започнала
       до сега/ лекарства/ сичките треа да ги прегледаш/ да
       видиш кво да земиш//
     Б //шугар н'ама нали//
     В Не. Захар не съм.
     Б (жжжжжж)(върти глава в знак на съгласие) да/ добре//
     Х //бижута дрехи гашти/ тийа да / тийа не/ тийа да/ тийа не//
     Б //а бе на морето бес гашти се ходи//
     Х //и така/ \море зела съм ти пет чифта/ н'аа да п-еръ//
     Б //ше слоиш гашти//
     В Вуйчо ще ходи без гащи.
     Х //а: /тр'аа да си избиреш едните от синити/ и ни знам кои
       ш_си избиреш//
     Б //а бе по новите//
     Х //а бе де д_знам кои съ по нови//
     Б //е/ които седът по нови// и ас съм ъ деведесе и девет
       процента сигурен че мих ъ д'ушеците и тр'аа да ги търсим//
     Х //н'ама ли ги ф ку/
     Б //не съ ф куфаръ/ не съ ф куфаръ//
     Х //ами ако ги н'ама ф куфаръ значи ги н'ама//
     Б //може на таванъ да съ//
     Х //чи къд-е на таванъ ш_си ги сложиме//
     Б //е ми знаеш ли...Н...//
     Х //н-е н-е н-е/ дажи звънни първо въф къшти/ кво ше си
       играиш/ н'ама времи да да търсиш//
     В Може да сте ги оставили във Варна?
     Х //ми можи/ ми ний сумати плажен багаш сми оставили във варна//
     В Ами защо ще го мъкнеш.
     Х //ми да// а чадъръ што сме го взели// а зашто сме
       домъкнали чадъръ ас ни знам//
     Б //слет като чадъръ сме донесли/ не сме оставили багаш
       във варна/ плажен/ да знаеш// е тва ш_ти кажъ//
     Х //а/ мол'ъ т-_съ/ лотката на асен е там//
     Б //лотката да/ обаче ъ д'ушеците//
     Х //н-егови формички играчки//
     В А вуйче, последният ден на работа.
     Х //страшно кафе// кой му е майсторъ//
     Б //да бе/ па ме исцедиха йако/ изръ\сих...
     Г (с пръст сочи себе си)
     В (кима с глава към Г)
     Х //жоре тойа път си го напраил (жжжжжж)(събира палец и
       показалец и ги доближава до устните)
     В Да.
     Х //ти запали ли б-е//
     Б //пет лева почерпка им напра\их за: за тръгването//
     Х //а//
     Б //кво съ//
     Х //е/ па ништо ни си напраил ти/ п-ет л-ева// кво си
       напраил// ни мога краси/ е така ши стани (жжжжжж)(все
       едно дърпа спуснатото перде)
     Б //ми шес кафета по леф/ шес лева//
     В Добре, съгласна съм, съгласна съм.
     Б //ама томата ме израбо\ти// със марги идвът нешто и/
     Х //айд-е/ ти много на почифка от-иваш//
     Б //и ас такова се моткам вече/ прибирам си б'урото сичко
       там/ и марги// а те понеже н'амът кафета/ а само едно
       барче работи от трите възможни които съ близко до нас/ и
       опашки големи ставът// и марги вика/ ми е са бе има
       отпускари/ ше ги пратиме бе// и ас мислъ че се .../ не/
       то ставаше/ то ас не знаех за кво/ ас мислих че услуга
       нешто да ме испратът до централата и като отпускар да си
       ходъ// и ас отивам при марги и й викам/ са викаш ли ме
       нешто или не ме викаш/ штото томата вика \ходи при
       марги/ и ас са//
     Х //марги е шефката//
     В Аха.
     Б //викам/ ти марги нешто викаш ли ме// вика/ ми викам те/
       сешташ ли се за какво// ми викам сигурно до централата
       да ходъ// не/ не / не вика/ не моеш/ не моеш ли се
       сетиш за какво// а/ викам/ се\тих се// аз викам/ ти до
       кафето искаш да отидъ// да вика/ ето ти вика пари да
       купиш кафе// е/ викам/ сеа малко и ас ше купъ/ о штот
       т'а вика/ ет ти пари за мене и за ц'алата ви група// е
       са викам кофти// не че т'а н'ама пари да купи//
     Х //кой н'ама/ секи има//
     В Значи вуйчето е бил на опашки.
     Б //е ма то пък хуу че така се поразхо\дих/ йадох едно
       сладолетче варненско// скрешко ли/ снешко ли беше краси
       с кофичките//
     Г Подготовка за морето.
     Б //по четиресе цента дето е//
     Х //а сеа остава асен да е здраф//
     В Айде сега. Никакви разболявания.
     Х //на зл-е отива/ ни отива на добре ама не знам//
     В Какво му е?
     Х //днес съфсем му беши запушин носъ//
     Б //ицо лети тази вечер със самолет за варна//
     Х ...Ф...(ФПС, с което изразява учудване - ъ) вий може
       да се видите там по комшолук//
     Б //баvанаци бе// ние се майтапим// мой колегъ е женен за
       варненка койато живее дет се вика от тука до: до:
       н'ама и до суперъ//
     Х //прес две къшти//
     Б //а пък на жената на ицова пийателка нейна/ е женен за
       оште един който па работи на деветийъ еташ// те па въф
       един блок и живейът/ там нешто/ а ф съштийъ квартал// и
       викам нийа тоа квартал/ той вика софийски квартал/
       софийски//
     В Изнасяте се всички значи.
     Х //там съ цвет'ата бе/ целийъ квартал е цветен бе//
     В Ама вярно бе, така се казва.
     Х //е не/ е то тва е школата//
     В Той така де казва - "Цветен квартал".
     Х //н-е/ той н-е се казва така//
     Б //т'а на роза живее/ цветнийъ квартал му викът/ точно
       така// улиците де//
     Х //но: улицити/ фсичките улици съ на цвет'а/ подвис//
     В А ние с Георги мислехме, че така се казва и така го
       търсихме...
     Б //ма те хората го знайът так/ варненци//
     В Обаче вуйна страшна, страшна такава, шивачка, тея дни.
      Направо! Вуйче, трябваше и на тебе нещо да ти ушият. Що не
      си даде поръчка?
     Х //пардон//
     Б //къси панталони от чернийъ плат ако не ми напраиш//
     Х //сега/ сега/ ше най(ФС) понежи с жоро и краси н'ама се
       видим сигурно те може би ште съ заминали/ ште използвам
       случайъ да направ'ъ/
     Б //телефонъ ли//
     В Едно сигурно такова ревю. Знаеш ли, вуйно, Жоро какво си
      е купил?
     Г Виж какво си купих.
     Б //фазомер или отверка//
     Г Не отверка, ами за габърчета.
     Б //а/ за натискане на габърчета/ виждал съм/ да// тва е
       много удобно могъ да ти кажа/ особено за жени// това
       дори айде за тебе//
     Г Натисваш, вадиш го, лепи се, после обратно тука.
     Х //понеже за иминийъ д-ен/ ништо ни му взех/ а и рожден ден
       му идва//
     Б //на кой бе//
     Х //и кат съм ги забутала така въф гардиробъ/ и н-еска нали
       фсичко разбичквам/ и отвар'ам и на двамата съм ви
       напраила по идин подарък// пон-еже йе тре морски// тре
       морски// запов'адайти//
     Б //ау (фонетично средство за изразяване на изненада)
     Г Благодаря, вуйне!
     В Ама за сър Алексов тоже!
     Г О!
     Х //тре морски// това съ пижами със ъ бекини (жжжжжж)
       (показва до коленете) н-е н-е н-е бикини/ ами:
     Б //бермуди//
     Х //бермуди//
     В Браво!
     Х //така//
     Б //ау (равнозначно на "Чудесен подарък")
     В Погледни ги сега тези двамата.
     Х //пон-еже/ вуйчото каза че семки н-е см-е му купили/
     Б //и си ку\пи//
     В Какво?
     Г Вуйне, благодаря, благодаря!
     Х //ако ъ решаваш може си йа носиш ъ къд-ето отиваш/ па като
       не решаваш ъ едно(ФС) много съ големи н-ешто номерата/
       сто ли/ пидис-ета ли м'арка беши койа//
     В Сто седемдесет и шест на сто ли е?
     Х //викам/ то за л'атото//
     Б //точно/ педесета/ точно педесета/ за л'атото: свободно//
       вие са ше ходите ли н'акъде//
     В И ние да ти кажа не знам къде ще ходим. Сестра ми май е,
      сестра ми е взела тази карта, ами сега трябва да ходи да
      я плати. Обаче там дали ще ни приемат.
     Б //къде//
     В В Ахтопол.
     Б //е зашто//
     В Ами защото не работим там, откъдето е картата.
     Х //е: ми то н'ама значение//
     Б //о: (мммммм)(свива устни в знак на несъгласие) това
       да не тревожи душите ваши//
     Х //ми да// сестра ти йа взела обачи/ ни могла да отиди и/
     В Да не ходи зиян.
     Б //абе т'а картата/ ти какво мислиш/ че те питът какво си/
       што си//
     В Да.
     Б //даваш документъ платено неплатено ии толкова/ ми да// ти
       кво мис(ФС) ето сеа например таа карта койато ас съм
       зел за банско никъде(ФС)/ пише че ф софпроект е
       платено ама тва е/ толкова// мое да йа дам на н'акой//
       никъде не ми пише името на тайа карта//
     В Аха.
     Б //белешката който йа земе заминава//
     В Е вие сега, каква е програмата?
     Х //сега/ сега да да кажъ// ние пак ше се видим/ вие може да
       излизати/ ни въ знам// да кажъ н'аколко прикаски// не
       знам дали ши имаме време слет кат се навичер'аме да се
       опитаме тайа работа да йа напраим/ штото т'а е малко
       такава// а: цвет'ата/ вий като/
     Б //докато сте тука/
     Х //докато сте тука може да ги поливати и така както
       съ// обаче баба роси после ни мое се хендри/
     Б //не мое се свалът/ по добре е петнайс дена да не се
       поливът// н'ама да изгорът
     Х //най горните бе/ най горните//
     Б //не може/ то се е оплело със сичките работи// ако
       такова тр'аа са откастри за да се свали//
     Х //а бе жоро ш_опитъ само дет се вика лекичко пон-е
       най горното/ д-ето е на майната си//
     Б //ако може да го свали// нормално не е...
     Г Ще го сваля.
     Б //а ако не можеш ше кажъ на майка да не го полива// то
     Х //като умре ше/ ше/ друго ше прихваним// айди//
     Б //дет се вика кат не то поливаш такова/ ена седмица н'ама
       да му(ФС) н'ама да: умре//
     Х //штото съ оплетини/ а пък сига дали ши има времи кат са
       навичер'ам-е/ штот тр'аа на маса/ а ас н'аам друга къде
       да ги сложъ//
     В Ще го оправим.
     Г Не се притеснявайте!
     Х //това е задачата//
     Б //ас по скоро/ ена кофичка по гол'ама да му намерим/
       штото ф чинийка е много малка одолу и кат му сипеш вода
       потича//
     Х //е: сиа// той жоро н'аа да сипва/ ше сипи
       малко//
     Б //штото те какво/ вие до колкото разбирам н'акъде около
       двайсти заминавате//
     Г Петнадесети.
     В Петнадесети.
     Б //петнайсти/ еми па се връштаме на осемнайсти//
       на осемнайсти се връштаме//
     Х //е/ за четри д-ена н'ама ништо/ начи хич н-е ги/ н'аа ги
       пипам-е// ако се сет-ит-е посл-еднийъ д-ен да ги
       полейти// н'аа ги пипаме//
     Б //така// на осемнайсти се връштаме/ а ако после не ги
       полееме за две седмици н'аа да умре цветето//
     Х //и после ши може да ги снемими//
     Б //е ми да//
     Х //значи отпада от програмата//
     В Съвсем. Тука се грижа за цветята.
     Х //така//
     Б //а ренините къде са бе//
     В Ето го едното, ето го и другото.
     Х //ето го едното/ ето ето и другото//
     Б //е то май нейното тва е като нашто//
     Х (...Ф...(ФПС за израз на съгласие - ъхъ) съштото//
     Г Има от къде да прихване. Няма проблем.
     Х //иха (равнозначно на "Колко е пораснало!)
     В Как може да не ви пречи светлината ... Ще ги наредим на
      масата баба Роси лесно да ги полива.
     Б //мерси за кафето обаче ас имам ангажимент//
     В А каква е, а каква е програмата? Значи вие сега
       заминавате.
     Х //благодар'ъ за всички/ ние сме/
     Б //на осемнайсти пътуваме към софийа срешту деветнайсти//
     Х //и на двайс първи сутринтъ/
     Б //и на двайс първи пътуваме за банско/ сутринтъ/ ако баба
       роси успее да купи билети за сутринтъ// ако не/
       следобеднийъ рейс/ заминаваме//
     В Е то калко време по-рано се купуват билетите?
     Б //десет дни преди датата ф койато искаш да пътуваш//
     В ... се купуват билети.
     Б //да//
     В Ами до там с какво ще пътувате?
     Б //ти знаеш ли/
     Б //със рейс//
     В С рейс.
     Б //със рейс//
     В Да.
     Б //то не е/ ако е с влак н'ама никви проблеми за
       ангажиране/ един месец и по рано мое да го ангажираш/
       ама рейсъ ни не давали десет дни по рано//
     В Значи ...Н... Е ми ние горе-долу по това време сме си
      тука, също можем да купим билети.
     Б //е ми ас майка помолих// а:/
     Х //сига/ майка ако нешто съ лута/ ако жоро е свобод-ен/
       изопшто можи и н'акъф такъф вариант да стани/ то на
       бил-ет-ен център на ендикато// сношти борислаф
       обeсн'а\ва на майка къд-е да търси билет-ен център//
     Г Ние с баба ще се чуем към, е тука до десети ще се чуем и ще
      отидем заедно.
     Б //обаче тр'аа непременно ако нали там ас ий казах че тр'аа
       да се отиде седем часъ там// заштото жената койато
       продава билети нали й викам/ така и така/ н'аа да съм ф
       софийа/ ми вика /не може по рано от десет/ а:/
     Х //баба роси ши отиди рано жоро//
     Б //иначе системата е такава че се свършвът/ до към об'ат
       се свършвът ако не и по рано са// т'а вика/ неска се
       свър\шиха до към десет часъ билетите за сутрешнийъ
       рейс/ и то десет дена напрет нали// като пуснът билетите
       и веднага се свършвът//
     В Билетите!
     Б //заштото ъ всеки иска да ползва това/ нали/ да не си
       губиш ден'ъ//
     В Е да. То колко часа е до там?
     Б //е ми три часа ли е колко е/ не могъ да ти кажъ//
       благоевграт колко е жоре//
     Г Толкова. Три часа.
     Б //със кола//
     Г С кола.
     Б //бес да спираш три часа//
     Х //значи повече от шес//
     В А, Благоевград не, малко е, вуйно, по-малко е.
     Г Много по-малко. Може би някъде два часа да е.
     Б //и от там до банско да речем/ до пределъ ли/ къде е банско
       го не знам/ като исцепи оште час/ час и половина//
     В То е след "Предела". Аз съм ходила там.
     Б //но който е казал е пътувал с рейс// с рейсовете пътувът
       експресно/ те съ може би софийъ благоевграт или нешто
       такова/ и си пътувът съвсем стабилно// не съ бавни
       такива/ да те такъркът като грацкийъ транспорт// а бе
       н'акъде об'ат или около това време ште сме там/ ше сме там//
     В Чудесно.
     Х //така//
     Б //добре ас (жжжжжж) (сочи с ръка към вратата)
     Х //тенкс//
     В Ти поемваш.
     Х //йес//
     В Някакви други такива желания да имате към то нас?
     Х //ъ: н'амаме поне за сега се не сештам// па ако има нешто
       ш_си пишеме//
     Г Ще се обадите.
     Х //да//
     В На листче ли ще ни пишете?
     Х //айде//]