| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

4.6. ИНФОРМАТОРИ М. В-ОВ И Е. В-ВА


Социален статус на информаторите:
М. В-ов е роден в гр. София, където е живял до ученическа възраст. Родителите му са от гр. Годеч, където семейството се връща около шестата година на информатора. М. В-ов е завършил средното си образование в гр. Годеч, а висше филологическо образование - в София. Женен е за Е. В-ва от около 30 години. Имат дъщеря на 26 години. М. В-ов по време на записа е около 50-годишен. Е. В-ва е около 50-годишна. Има висше филологическо образование. Родена е в гр. Шумен. В София живее от около 35 години. От около 7-8 години семейство В-ви живеят заедно с родителите на съпругата. Те са от Шумен и при тях е била отглеждана И. В-ва - дъщеря на информаторите.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 26.06.1993 г. в дома на информаторите, където записващата и семейството й са на гости. Поводът за посещението е поканата към И. В-ва за разходка в парка. Микрофонът е скрит. Първоначално разговорът се води между М. В-ов и семейството на записващата, след това към тях се присъединява Е. В-ва. Последната част от записа е разговор между Е. В-ва, И. В-ва и записващата. Разговорите са нееднородни по своята тематика - за нуждата от нов автомобил за информаторите, за дъщерята на информаторите, за работата й, за различни ежедневни грижи и занимания.
Фоноархив:
касета К-30, страна А и Б, касета марка "PHILIPS", касетофон марка "AUDIOTON".
Транскрипция:
Красимира Алексова.
Означения:
с буквата М" ще означаваме М. В-ов, с "Е" - идиолектите на Е. В-ва, с "И" на И. В-ва, дъщеря на инфор+маторите, с "Г" - на съпруга на записващата, с "Д" - на двегодишния син на записващата, а с "В" - авторката на това изследване.

ИЗВАДКА №1

 М [//жорко ас ште ти кажъ една така прикаска/ викът/ като
       доведеш зет и искаш да му напраиш животъ ат/ каква(ФС)
       какъф бил номеръ// ше му подариш стара къшта или стара
       кола и ше го пуснеш// той вече е наказан/ старата къшта
       иска ремонти/ тука йа мажеш т'а там се пука/ после йа
       замажеш т'а там се пука/ съштото е и със старата кола/
       ас зашто не искам се занимаам със мойъ афтомобил// ште
       го направ'ъ примерно искът трийс четиресе хил'ади лева/
       добре/ заем ште направ'ъ в брой нагоре надолу и ште йа
       направ'ъ// и тръгвам и минаам примерно петстотин/ нека
       да съ хил'ада километра/ и избие от н'акъде другаде/ и
       пак почва/ дай оште пет хил'ади/ дай оште шес хил'ади/
       заштото никой един от тийа големите спец'алисти дето
       дето отвинтвът гайки/ не знае по малка сума примерно от
       петстотин лева// това е при него най ниската сума
       сигурно//
     Г Той толкова е учил!
     М //пък по ниските числа изглежда/
     Г Не знае!
     М //не е ходил на училиште тогава// тр'аа да се види той
       колко е (жжжжжж)(с длани обърнати нагоре повдига ръцете
       си - равнозначно на "голям майстор", "голяма робота")//
     В А какво става с годечката ви къща?
     М //не ъ/ в домъ на обесенийъ да не се говори за въже//
     Е //(смее се) о: о сичките и то ф пълен състаф// а бе много
       си пораснал почвам от тебе/ вие не \важите// ах на
       лел'а..Н.../ муцка// ма много си пораснал ти бе//
     В Здравей кажи!
     Е //здрасти/ дай ръчичка/ дай/ здрасти мацинко// много
       си пораснал ти бе//
     М //ма йа да ти се оплаче къде го бийът/ вика по дупенцето//
     Е //как ше го бийът бе такова хубаво дете е бе//
     Г Е как!
     М //по дупенцето вика//
     В Значи ние минаваме всеки божи ден...
     Е //тръгнали сте на расходка така ли//
     В ...покрай вас, защото осем три ни е най-удобния за Южния
       парк. Ние идваме всеки ден на Южния парк.
     Е //а ний не сме ходили никога//
     М //а ние понеже: сме много далече/
     Е //днес се б'ах зарекла/ викам отиаме/ да ама като затр'аска
       е това (жжжжжж)(пипа главата си) чудо/ и са си б'ах
       легнала и съм взела аналгин и вече почти почти ме
       отбол'ало така че могъ да говор'ъ// не знам какво става/
       отвреми навреми страхотно ме боли главата//
     М //еми йа по една дизинфекцийа да ударим//
     Е //е сига сичко ши стани/ чакай чашите да/
     В Не, не, не, не! Ние тръгваме веднага...
     М //е чаай сеа кво жорко е бес кола/ ти кво/
     Е //нали не сте със кола//
     В Не, не.
     Г (не се разбира какво казва)
     В Ние сме тръгнали на Южния парк, съвсем сериозно!
     Г На разходка в Южния парк!
     Е //ми ше отидете ф паркъ слет това//
     В Кажи къде отиваш!
     Д //отивам на ужнийъ пак и слет това баба васа//
     В Чакай сега, това се изтърси!
     М //това се истърси да/ да//
     Е //кажете ми сега какво/
     Д //отиаме на у баба у/
     Е //къде ше отидете леленце//
     Д //оти у баба васа//
     В Бавно, бавно!
     Е //къде ше отиде/
     В Кажи къде отиваш!
     Д //у баба васа//
     Е //у баба васа ше отиди/ чакай сига//
     В А преди това къде отиваме?
     Е //а//
     В Кажи къде отиваме? Къде отиваме преди това?
     Д //на унийъ пак//
     В Уния пак!
     Е //ужнийъ парк/ дитето си знае// дитето си знае
       сичко// чакай да махнъ и тези нешта//
     В Къде е мойта дружка?
     Е //твойта друшка отиде на пазар//
     В Ние искахме да я видим, защото...
     М //т'а ше се върне секи/
     Е //отиде да купи тоалетна хартийа/
     М //секи мик/ секи мик е/
     Е //т'а тук е на иван вазоф на пазаръ и ше дойди/
       чакай са ше видим кво ште правим//
     В А ние минаваме тука покрай вас, защото иначе трябва да
       минеш там, като спре рейса, покрай парапета, там няма
       къде да пресичаш и да вървиш до долната спирка...
     М //има подлезъ//
     В Да, ама подлезът е много страшен! Аз един единствен път
       минавах с детето оттам, то е страшна мръсотия, то бяха
       мръсни, страшни кучета...
     М //да/ това съ/
     В И винаги предпочитам да се върнем така тука през квартала
       и излизаме точно на този големия вход.
     М //никога/ ас си пресичам като сел'анин така прес сичките
       линии които съ начертали/ тука да ход'ъ до магазинъ
       горе// и казвам ас ф тоа подлес не флизам ше ме утрепе
       н'акой циганин ъ:/ повече от педесе лева не нос'ъ/ сто
       да речем/ но тоа де да знае/ ше помисли че имам много
       пари ше ме утрепе долу въф/ и н'ама да ме утре/
     Г Венци, махни се оттам!
     М //н'ама да ме утрепе така се(ФС) сер'озно да ме да ме
       ликвидира ами ше ме: утрепе да се влачъ като: такова//
     В Сериозно да ме ликвидира?! Нали мога да му дам една там от
       вашите ето тези?
     М //дай му бе/ дай му бе краси//
     В За да миряса, защото иначе... Ето!
     М //ние:/ ние не се сештаме че те съштествувът//
     В Айде, мамо, ето ги матрьошкити, дето и кака има.
     М //йа да вид'ъ може ли да йа отвори сеа той//
     Г О!
     М //това е спомен от страната но големите локуми//
     Г Завърти й главата и дърпай постененно! (към детето)
     М //там всичко беше: савецкий слон самы бал'шой//
     В Совецкий слон?!
     М //да (смее се) е тука на тази/]

ИЗВАДКА №2

 Е [//ето за тебе сега едно бананче/ пък после//
     В Ама нищо не трябваше!
     Е //айде айде тва/
     М //чакай сега//
     В Общо взето ас така...
     Е //краси измила съм го със сапун два пъти/ отр'азала
       съм му връхчето/
     М //а: не//
     Е //леко е забелено продължаваш нататъка да го обелиш//
     М //слет като не е три пъти не можеш да го/
     Е //два пъти е мито//
     В Аз така искам да видя хора интелигентни, приятни, да си
       поговоря. Аз така съм на този компютър, че ...
     Е //о: ас мисл'ъ че вече наистина/
     М //интелигентни хора не ги търси//
     Е //н'ама кой с кого да говори за ништо/ секи се е забил
       нан'акъде ф тайа държава и наистина н'ама кой с
       кого да си поприказва/ не знам//
     В Ама мойте очи вече текът, смъдят, че...
     Е //какво правиш на тойа комп'утър/ нешто/
     В Пиша, все бриша!
     Е //чакай сега първо да се уточним какво да бъде//
     В Нищо!
     Е //имаме бутилка vин има уиски има вотка// кажете
       какво претпочитате/ сеа ше сложъ първо това//
     М //еми ето ...Д...(подава на жена си някакво шише)/
     Е //а не не/ мол'ъ ти се тос боклук/
     М //тос балсам//
     Е //мол'ъ ти се махни този стар балсам който не става за
       пиене//
     М //това като го глътнеш/
     Е //недей мол'ъ ти се//
     М //си усешташ къде съ(ФС) къде ти е хранопроводъ/
     Г Докъде стига, откъде минава.
     Е //български балсам от сто години от кога/ не е хубаф/ не
       не не не е за пиене/ воъпште недей да го вадиш//
     М //ас викам н'аа нужда да ход'ъ на ренген/ каго
       глътна то/
     Е //мол'ъ ти се бе//
     М //то ми показва къде къде се намирът нештата//
     В Нищо, нищо, съвсем сериозно! Сутрин човек пие ли - не пие!
     Е //чакай да: сипеме това//
     М //чаай бе// мъж който пие преди об'ат е най големийъ
       мъш//
     Е //е един малък аперитиф н'ама ништо/
     В Не, наистина...
     Г Казаха по телевизията, че заклетите и в двете посоки - и
       пиячи и непиячи...
     М //съ с еднакво: умирът/
     Г ...са еднакво болни, както тези, които са в средата! По
       шест чаши на седмица се препоръчва.
     Е //ето ето е та:ка ше сложиме...Н... е тука/
     В Обаче е това най-много ме притеснява...
     Е //кое бе//
     В ...да не дръпне Венцислав покривчицата!
     Е //н'ама ништо/ ништо му н'ама да стане//
     М //йа чакай малко да го дръпнем към вас// тва е
       подвижно//
     Е //е така ше сложим хо:п готово//
     В Аз...
     Е //а зашто не махне весникъ че(ФС) или може би на това
       е по лесно//
     Г Това му е по удобно сега!
     Е //така ше го сложъ// нека него че после// кажете сега
       какво/ бутилка vин имам въф хладилникъ/ само че н'аам
       безалкохолно за да го караштисам//
     М //е н'ааме/ с вода//
     Е //гол vин с вода върви ли//
     М //върви//
     В Както и уски! Казвай!
     Г С вода върви!
     В Върви!
     Г С вода на...
     В Не, нищо не искаме, чесно!
     Е //е сега ас не питам искате ли/ ас питам какво искате//
     (всички се смеят)
     М //понеже понеже vинъ е въф хладилникъ/
     Е //тоъ е истуден// ше го донесъ и него пък уискито за лет/
     М //а мадам/ сеа като получаваме купони/ хората купувът разни
       нешта там туй онуй/ ас не ход'ъ ф университетъ ъ нито
       приемам нито отдел 'ам/ там за мене просто фсички спирам
       биологически поради мръсотийата койато цари/
     В А, това е за мене ужасно! Ас...
     М //и://
     В Откакто съм на този много строга диета, аз непрестанно
       отделям!
     М //а: виш/ мойта жена е раскошна//
     Е //тва си го зех онзи ден и съм си го сложила/ той не е
       отворен//
     М //такава жена//
     В Е, не, не не, няма тогава въобще да го пием!
     Е //ма той затова е купен//
     М //такава жена да имаш да ти купува пиене//
     В Е, не, не. Георги, ас.... жена!
     (смеят се)
     Г Води си записки! Води си записки!
     М //вади си (смее се)/
     Е //чакай че не вид'ах да н'ама н'акойа штипната дето викът
       чехите//
     М //ас сто пъти го расказвам това/ ти йа познаваш тази
       милена велева//
     В Да.
     М //слабичката милена// не майа велева// милена велева от
       \иче\се//
     Е //отвори мол'ъ ти се това//
     В Не!
     Е //тва може да се премести//
     М //т'а е/
     В Тя?
     М //т'а е четиресе килограма мокра//
     В А, тази, която Ви носи веднъж идно дисертация!
     М //не тва е ирена//
     Д //тва не е обавано//
     Г Ще си го обелиш!
     Е //искаш ли бананче// да му дам ли виличка//
     Д //мамо каси тва не/
     Г (не се разбира какво казва)
     В Ние така го ядем!
     М //да видим ше ше испука ли (...Д...(сочи бутилката и я
       отваря, като тя пука при отпечатването на капачката)//
     Г Искаш ли един...
     В И какво тя?
     М //идва и/ при мен имаше асистенски часове така б'ах йа
       взел/ със съпругъ й б'ахме прийатели// викам ела да
       водиш часове//
     Г Какво, ударено ли е?
     Д //минава ми//
     Г Ами... (далече е от касетофона и не се чува понататък
       репликата му)
     М //дойде на един испит ама така (жжжжжж)(разперва пръсти
       пред очите си - равнозначно на "много подута, истинала,
       болна")//
     Е //запов'адай тази виличка...Н...//
     М //толкова истинала//
     В Как истинала?
     М //ми простинала/ чакай еми ас не знам/
     Е //чакай да погледнъ как се...Н...//
     М //по колко е прелично да се сипе//
     В Стига, стига толкова!
     Е //тр'ааше сега/ сега тр'аа да има ена бутилка спрайт ако
       намериш обаче тр'ава да истичаш да купиш зашото на vипъ
       ц'алата му прелес е да бъде разводнен със нешто//
     М //не//
     Е //а н'амам ништо безалкохолно//
     М //ву\дъ у\дъ//(съзнателно използва източнобългарска
       произносителна особеност, с цел постигане на комичен
       ефект)
     Е //не е хубаво с вода/ а истичай да купиш ена бутилка
       спрайт//
     В А, не, не, не! В никакъв случай. Не е хубаво със "Спрайт",
       с вода е много хубаво!
     Е //айде мол'ъ ти се//
     Г Мадам.... с вода, със студена вода!
     Е //тва как ше върви как ше със вода бе//
     В Ама ние сме такива пиячи!
     М //не ме раскарвай са мол'ъ ти се//
     Е //как ше върви с вода//
     В Не, не, по една чаша вода. Чудесно е!
     Г Чаша чешмяна вода с лед.
     Е //не е хубаво//
     В Ама знаете ли американците как пият - уиски с вода!
     Е //ами ами ами//
     В И то без...
     М //а въф финландийа ништо друго не се поднас'а/ студена
       вода// ама вода имът (жжжжжж)(махва с ръка -
       равнозначно на "много хубава) там нали ледници туй
       онуй/ страхотно// това е така хубаво истудено че//
     В Ама ние най-върховното време!
     Д //ас попаих го//
     М //и милена идва истинала/ тече й всичко тука
       (жжжжжж)(разперва пръсти пред лицето си)
     Д //ас попаих го//
     М //бе викам миленке мол'ъ ти се/
     Г Поправи ли го?
     Д //да//
     М //ше земе ракийа жорко се казва и нейнийъ съпрук/ жорко
       със ракийа ше те растрие ц'алаташе се завиеш ше
       се испотиш и ше ти мине/ ти тука викам сеа ше ме
       заразиш/ отиваме на кино// т'а така (мммммм)(облещва
       очи) вие вика сер'озно ли го говорите// апсол'утно
       сер'озно това е народна медицина// нали вика жорко ше
       ми откъсне главата вика като на кокошка вика дето ше
       хаб'ъ ракийата да ме маже//
     В Оу!
     Г Тоя Жорко много опасен!
     В Студенко ли ти е, Венци?
     М //о той е един красавец такъф ...Д...(изпъчва гърди,
       поклаща глава, а след това вдига ръка, за да покаже,
       че е висок) така/
     В Колкото тя е мъничка, толкова той е грамаден ли?
     М //страхотен красавец/ жените се захласваха по него/ много
       красиф мъш//
     В О, значи такива мъже не струват! Какво...
     М //само гледайте този малкийъ човек да не прави з'ан//
     В Той е голям вече!
     М //а баба ботка къде е/ къде баба ботка//
     Д //на не е навън/ на не е навън// не е вън//
     В Чакай, глътни! Глътни!
     Д //е там баба ботка//
     Г Изяж си го и после ше говориш!
     Е //носи ви вода по американскийъ модел штом е така//
     М //а ето//
     В Точно така!
     М //ами америка е нашийъ модел сега//
     В О, и с такъв надпис "Норманди"!
     Г Това е на френски!
     Е //нали сега фсичко правиме по американски//
     В Ами да!
     М //това съ френски чаши//
     В Я кажи къде е Ботка сега?
     Г Къде е Ботка?
     М //това не съ чаши/
     Д //не нам/ на витоша//
     М //това съ(ФС) французите понеже съ простаци ф това горчица
       продаваха//
     Е //запов'адай запов'адай запов'адай//
     М //ф прага като живеехме имаше френски ресторант/
     Е //така/ ше измием и черешки/
     М //и еми е купувала горчица ф тейа чаши//
     Е //и готово/ а така/ нареди си куклите//
     М //одгоре със ена пласмаса се затвар'а//
     Е //много съ хубави много съ хубави//
     Д //мама мама//
     В Мама това е!
     Е //да мама/ мама е това на кукличките да: това е гол'амата
       кукла//
     М //ми айде сеа ас тука като:/
     Е //сложи ли сичко сипа ли не си//
     В Ама ние... Елате да ви видим, пък да тръгваме!
     Е //ей сега/ чакай да сложим така штото...Н... оставила
       снимки// така/ а наздраве сега//
     В Наздраве!
     Е //за минали бъдешти настойашти/
     В И всякакви други...
     Е //победи//(всички се чукат с чашите) да не...Н... н'ама//
     Г Наздраве!
     М //жорш да си жиф и здраф//
     Г Благодаря! И на вас!
     Е //йа да вид'ъ какви дози си сипал// много кукленски бе
       мишо//
     М //е го шишето бе//
     В Не, не, аз настоях да не бъде нищо повече!
     М //е го шишето бе//
     Д //къде е шишето//
     Г Шишето е там - на масата!
     М //ас съм нал'ал нормални/
     В Той иска човекът да се чука!
     Е //дvинъ е нешто което не секи обича ама/
     В Най-любимото ни питие!
     Е //ас обичам/ обичам штот за л'атно времи особино е много
       добре//
     М //гледай колко е: е: лека напитка//
     Г Много е прийатен!
     В Хайде, чупни си сега!
     Г В тая жега!
     Е //не винаги го има обаче/ р'атко/
     В Чупни си, с.... си вземи!
     Е //фчера не ами...Н... наздраве/ зайко дай да се
       чукнем/ наздраве//(смее се)
     М //най силни като със най големи пийаница/ а така//
     Г Това е!
     Е //секи си има напитката/ хоп/ сиа и чирешки лел'а
       ше ти измие//
     В А не!
     Е //или по лесно ги йаде/ да не се/ ништо ти ше му ги/
     М //ше се...Н... много//
     В Ще се омаже тука околността!
     М //обстановката//
     В Околността!
     Е //н'ама й ништо т'а е толкова пъстра че/
     В Е какво прави моята приятелка? Викам днеска - край!
      Минавам да видя едни физиономии човешки, които излъчват...
     Е //ами//
     В Да!
     Е //нешто не е много хубаво/ спец'ално мойта физ'ономийа хич
       не е човешка/ много ме боли главата// ц'ала нош ме бол'а и/
     В Ами точно затова...
     Е //сеа накрайа не можах да издържъ и викам ше земъ един аналгин//
     М //ма сега ше видиш ъ:/
     Е //да ма/ преди полвин час зех аналгинъ/ сеа туй нешто не
       знам дали/ хич не върви/
     М //ми да то не е противипоказно//
     Е //обаче карай да върви/ клин клинъ избива//
     В Откакто го родих, всяка сутрин ставам със зверско
      главоболие и то фиксирано тука в очите!
     Е //не/ р'атко ме боли мене ма като ме хване много ме мъчи//
       б'ах направо си б'ах легнала се б'ах тръшнала/ сложила
       си б'ах ръцете под главата и чаках аналгинъ да
       задейства// и то вече добре че накрайа дойдохте// ако
       б'ахте дошли ф началото н'амаше да могъ толкова бързо да
       станъ//
     В Е, ние пропуснахме този Великден, тази година...
     Е //улучили сте моментъ//(смее се)
     В Ние нали на Великден миналата година спукахме гумата...
     Е //в'арно в'арно в'арно че на великден беше// знам че
       козунаци беше донесла и ний имахме разни ништица и така
       беше да//
     М //и ние имахме нешто като козунаци//
     Е //зайо байо/ слатка ли е водичката//