| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

4.6D. ИНФОРМАТОРКА И. В-ВА

(дъщеря на семейство М. В-ов и Е. В-ва - 4.6.)
Социален статус на информаторката:
И. В-ва е 26-годишна. Родена е в гр. София. Първоначално е живяла в гр. Годеч, но е възпитавана от родителите на майка си, които са от Шуменско. Средно образование е придобила в гр. София. Завършила е и висше икономическо образование. Живее при родителите си, заедно с родителите на съпругата Е. В-ва. В момента на записа И. В-ва започва работа като административен служител.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на спонтанната реч на И. В-ва, направен на 26.06.1993 г. в дома на родителите й. Записващата и семейството й гостуват там, с цел да се разходят с информаторката заедно из близкия парк. Тъй като тя отсъства, първоначално записващата разговаря с родителите на И. В-ва. Разговорът с И. В-ва засяга предимно проблеми около намирането на подходяща за информаторката работа, за бившите й колеги, за изплетените от нея пуловери и др. Тази част от разговора представлява полилог между И. В-ва, майка й - Е. В-ва и записващата. През това време М. В-ов и съпругът да записващата разговарят на балкона.
Фоноархив:
касета К-30, страна Б, касета марка "PHILIPS", касетофон марка "AUDIOTON".
Транскрипция:
Красимира Алексова.
Означения:
с буквата "И" ще отбелязваме И. В-ва, с "Е" - Е. В-ва, майка на информаторката, а "Д" - сина на записващата, а с В" - записващата.

ИЗВАДКА №1

 И [//еми добре съм/ пробно не знам сигурно съ ти казали чи
       пробно работъ на едно м'асто// и ше видиме/ за две и
       н-ешто ше останъ ако не ми хар-еса н'ама да останъ//
     В Ами правилно, не може насила!
     И //и затвори вратата да не влиза дим//
     В Ти не можеш да понасяш!
     И //никак//
     В А, тука влиза обаче!
     Е //чакай ше/ а//
     И //затвори затвори//
     Е //ами флиза/ чакай ше го сложъ и това//
     В Влиза, влиза! По-добре затворете да не дразни!
     Е //н'ама страшно//
     И //ас съм алергична и:/
     В Какво казваш, Ина?
     И //алергична съм към тва към т'ут'унъ и така//
     Е //т'а много много време...Н...//
     В Влиза, влиза!
     Е //не бе не влиза/ то отива фсичко навънка//
     В Влиза!
     Е //е/ ти мъ плашиш/ не усештам бе//
     В Как да не усещам - влезна!
     Е //ей така и така ше остане (...Д...(дърпа пердето и
       отваря малкото прозорче на вратата на балкона)//
     В Не, не, не! В никакъв случай - то точно дима влиза
       навътре, дърпа!
     Е //н'ама бе/ ти ме плашиш//
     В Не, истина е! Аз имам опит!
     Е //добре//
     И //ти фкъшти пускаш ли го да пуска или пак тъй(ФС) да
       пуши или на балконъ//
     Е //чакай/ а://
     И //ай ай ти сипвай/ айде//
     Е //е много ше ти стани// чакай да му налейъ ли на този на:
       жорко да му налейъ ли водичка/ иска ли оште//
     В Не знам!
     И //добре чи там където съм сега не пушът// и спокойно се
       работи//
     Е //зайо байо какво става//
     В А иначе твойте колеги, които завършиха общо взето от
       курса ви, понамериха ли си работа?
     И //ами: ма ас да ти кажъ право гол'ама час ни ги и виждам
       понежи те и от провинц'ата б'аха и си заминаха// и те
       имаха договори нали които:/
     Е //кои бе//
     И //се распаднаха оште преди да сме завършили и им
       исплаштаха нали/
     Е //добре де тийа договори свършиха/ те б'аха с
       държавни...Н...//
     И //обештетенийъ//
     Е //и който скр'учи договор спечели заштото хем си земаше
       стипендийата хем после не го търсиха за ништо//
     В Да! И повечето от провинцията ли бяха?
     Е //да// от тийа коит съ тука те колешкити ми по
       майчинство нали или фторо или първо д-ет-е родиха/
       и съ семейни..Н...//
     Е //най добрата й прийателка фторо дете роди и
       си го гледа/ да три години/ не работи///
     В Оле, второ! Не!
     Е //ми първото беше колко/ инка в колко е:(ФС) фтори клас
       ли е инчето//
     И //ина е: д-евет годишна//
     Е //начи сега е завършила фтори клас/ така ли да го разбирам/
       седем осем/ осем девет/ точно така// а малкото вечи
       става на две годинки//
     И //малкото на две//
     В Е тя колко е годишна?
     Е //т'а е по гол'ама с пет години// пет ли шес ли штото/
     И //т'а е по гол'ама/ трийсе и: една година//
     Е //работила е и после се е оженила и е родила децата и
       тогава е следвала//
     И //не/ едното дите беше родено и е било на две
       години когато/
     Е //да де/ точно така...Н...макар че е работила доста//
     И //съ йа приели ф икономическийъ/ исползвала е две години
       отпуска по майчинство/ посл-е съ йа приели ф институтъ
       посл-е сл-едва и ф крайъ роди пък нали малкото// и сига
       т'а никъди ни беши почнала/ две години:/
     Е //мъжъ и беше капитан на корап ли беше офицер на корап
       ли беше/
     И //капитан на корап//
     Е //океанските кораби//
     В Ужас!
     И //и тука има доходна работа и свекъръ й направи фирма ф
       провинцийата/ така че пари не и липсвът//
     Е //е то толкова...Н...// за кво да работи часното...Н...//
     В Ама то нормално - ако са искали да имат второ - време им е
      било!
     Е //той е доста по възрастен от нейа//
     И //седем години е разликата между двети дица//
     Е //т'а самата е на трийсе и една/ и затова хората съ
       решили...Н../
     В Задължително!]

ИЗВАДКА №2

 (извадки от разговора с идиолекти на И. В-ва -
       представяме само нейните реплики, тъй като в
       определени части от разговорът по-активна е Е. В-ва,
       а пълното му представяне доста би удължило транскри-
       бирания текст)
     И //но те съ йа преградили и съ направили нали хол
       малка стаичка и кухненски бокс/ тъмен бес
       прозорци// така просто се минава от антрето//
     И //там шкафове печка нали котлон пералн'ата им е//
     И //триста трийс четри//
     И //то е един така б'ал блок/ дълък//
     И //на красно село//
     И //е пак не може да се събер-е от един
       шеф// като К3се има предвит че т'а и вила построи//
     И //и ас така мисл'ъ чи не може/ като се има
       предвит и вилата//
     И //...Н...отделно две стаи нали тука въф красно село// и
       сига ремонт ште му прав'ът/ плочки съ складирали въф
       антр-ето на другото жилиште дето ходим на: проба// значи
       това съ почки това съ материали сега пари за римонти/
       зашото жилиштето нали е на старо купино/ не е ноф/ дори
       и да е ноф пак римонт ште тр'абва// и там ше иде пон-е
       полвин мил'он/ обзавеждане работи// просто не могъ да си
       го престав'ъ//
     И //а ти краси зашто сига сте на димитър Зпиткоф/
       нали б'ахте ф зоната//
     И //а: а отсам си б'ахте и преди дв-е години//
     И //ас мислих чи това съ високите блокове д-ето минава седем
       четри// веднага тука нали като мине по тел/
     И //йасно/ значи сте на другийъ край на зоната//
     И //е добр-е ти д-ето познаваш тийа хора ъ: викаш с подобни
       данни да не съ съштите//
     И //а майка й пак е шивачка//
     И //пък ас плетъ//
     И //о: какви работи исплетах д-ет ти не си ги виждала//
     И //е: ма то сега има други//
     И //виш тука е със ромчета/ надолу минава оризова плетка
       и на ръкавите// и гърбъ е пък целийъ така//
     И //е сега ше ше плетъ ма за една година/
     И //това е одделно//
     И //обаче сигурно за една зима един само ше ми стигне
       времито// малко нали/
     И //много/ нът осемстотин лева//
     И //има по педесе процента//
     И //ето виш тойа/ тука м'асто пък за герданъ нали/ а
       по надолу гл-едай как съм ги преплела//
     И //глатко да// само тука малко е/
     И //и гл-едай бийето колко е ид'ално кръгло//
     И //а сега гледай тука// гледай//
     И //ц'алото е на ромп//
     И //и виш как горе хубаво мирише от сапунъ//
     И //ето го и отsат//
     И //и верена и едни има дийана супер//