| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.2D. и 1.7D. ИНФОРМАТОРИ БОРЯНА А-ВА (1.2D.) И ПЕТЬО Х-ОВ (1.7D.)


Социален статус на информаторите:
Боряна А-ва е 7-годишната дъщеря на И. А-ва и А. А-ов - информатори 1.2.Първокласничка. Родена е в София. Всяко лято (по повече от 5 месеца) живее при родителите на А. А-ов в гр. Сливен, а още по-точно - в с. Зимница, където е вилата и малкото стопанство на семейството. Боряна е племенница на авторката на това изследване и речта й е обект на наблюдение още от първите думи. Петьо Х-ов е също 7-годишен първокласник. Приятели са с Боряна още от съвсем малки. Заедно са ходили на английска детска градина, а сега са в един клас. Петьо е син на В. Х-ов и Р. Х-ва - информатори 1.7.За Петьо през деня се грижат дядо му и наскоро починалата му баба. Те са от Варна и са родители на В. Х-ов. При тях във Варна прекарва лятото Петьо.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на речта, направен през м. октомври 1992 г. в дома на семейство Х-ви (информатори 1.7.). Родителите на двете деца са приятели и съседи. В момента на записа двете майки правят заедно туршия, а децата си играят. Записът е направен с явен микрофон, т. е. диктофонът е в ръцете на записващата, но децата не разбират, че речта им се записва. Те се интересуват от механизма на действие на касетофончето. Първоначално децата разказват на записващата измислената си игра, а след това всеки прави собствен преразказ на приказката "Косе босе".
Фоноархив:
касета К-22, страна А, касета марка "Драгор", касетофон SANYO.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с "Б" ще отбелязваме Боряна, а с "П" - Петьо. Водещата сеанса ще отбелязваме с "В".

ИЗВАДКА №1

Б [//мамо/ ох боже лел'о/ ей тука ние сами сме бизнесмени/
       правиме пари/ нешто печатаме/ и сега са ни извикали/
       ние сме си поръчали ена кола койато е мерцедес и
       койато е огромна колкото целийъ блок// има стаи ф
       неа тоалетни сичко/ и одгоре ше пътуваме за америка и
       одгоре има ена перка като самолет и ние така ше
       пътуваме/ първо на гуми на зем'а а слет тва ште
       прелет'аваме слет тва ше плуваме ф океанъ/ той може и
       да плува тази//
     П //нешто като подводница//
     Б //като(ФС) и подводница може да/ ние сега ше йа оправиме
       за да може да си пътуваме хубаво// тва ни е играта/ как
       си/ какво ше кажеш//
     В Страшна е. А Петьо какъв е?
     Б //пет'о ми е мъш//
     В Айде, поиграйте си....
     П //тва съ за тва тийа нешта/ сложи ги на парното/ то е
       като печка//
     Б //то е сега изгаснало и затва не гори// оп/ тва ми е
       спиц'алната// не/ ей тука така// ас ше кажъ какво ни
       тр'ава сега за това// тр'ава ни ъ: тва/ тиганчето/
       подред'аваме// виш колко подредено си държиме//
     В Да.
     П //тр'абва да подредиме онийа нешта//
     Б //подреди ги//
     П //вземи ношчето//
     Б //ношчето/ дай го//
     П //тва тука/ тва тука/ тва е чинийка//(подреждат върху
       електрически радиатор пластмасови детски сервизи)
     Б //не не/ тва е така//
     П //ножицата е тука//
     В Къде е Герганка, Петьо?
     П //при баба//
     В И какво прави там?
     П //ништо//
     Б //играе// ето така пет'о ето тука кухничката//...Н...
     В Ти, Петьо, ходиш ли на пиано?
     П //да://
     Б //ето ги/
     П //свир'ъ вече две ръце//
     В На кое?
     П //на пийано свиръ вече с две ръце//
     В На пианото!
     П //да//
     В И какво свириш?
     П //разни пиески/ ма една оште не съм йа научил штото е
       ного трудна//
     Б //лел'о виш виш/ ние си направихме стотинки//
     В Браво, лельо!
     Б //наеш ли как ъ: ето къде е стотинката/ ето слагаме одолу
       и почваме със моливъ/ изр'азваме и готово//
     П //печатаме и...
     Б //къде/
     В Вие сте си отпечатали пари.
     Б //да//
     В Петьо, а на английски ходиш ли?
     П ...Ф...(ФПС за изразяване на отрицание - ъ-ъ) какво е
       това касетофонче//
     В Мъничко.
     П ...Ф...(ФПС за израз на разбиране - ъхъ) как свири//
     В Засега няма батерийки, чедо, и не може да свири.
     П //тва как се пуска// къде е плейъ//
     В Не може сега. Плейят му се е развалил и не мога да го
      натисна. Исках да видя дяли...
     П //а тука това копче//
     В И това копче е за нещо, ама и аз не знам за какво е. Аз
       идвах да видя дали татко ти е тука да...
     П //не не// е тука така/ слагаме тва и така (вмъква ръката
       си в каишката за носене)
     В И си го носиш.
     П //и то си свири//
     В А къде ходиш на английски?
     Б //никъде/ той не ходи на английски//
     В А ще учиш ли?
     П //лел'а ери(ФС) бор'ана каза че лел'а ерина ше ме учи//
     Б //какво://
     П //ше ме запише де//
     В А ти искаш ли да ходиш?
     П ...Ф...(ФПС за изразяване на съгласие - ъхъ)
     Б //а/ кво стана бе//
     П //кво да става//
     В Нещо бръмчи, не знам, защото се е повредило и не могът
      тези копчета да се извадят. Чакай, чакай, нещо стана! Ще
      го нося да го поправят!
     Б //виш кво ни е ...Н...хуу кво ше кажеш//
     П //имаме диван имаме фсичко имаме си парно//
     Б //и фсичко(ФС) ние сами н'ама да готвиме а ше ни
       готв'ът//
     В Кой?
     Б //ами преслужници има тука//
     П //тука целите етажи има се преслужници//
     Б //и гости/ ние сега ше каниме хора на концерт/ ас сега
       нешто ше испейъ/
     В О, не! (Петьо натиска някаква пищяща играчка)
     Б //да не си го пуснал//
     П //не бе/ тва е само за биене//
     В А има ли във вашия клас много високи деца? Не, Петьо,
      недей, лельо, ще... Има ли много високо деца, Петьо, във
      вашия клас?
     П //охо има един владимир той е некъде тука е/ не бе само
       до тука (жжжжжж)(посочва височината на момчето спрямо
       вратата)//
     В А кой е най-непослушният?
     П //мол'ъ//
     В А кой е най-непослушният?
     П //мартин//
     В Той?
     П //да/ мартин най по(ФС) непослушнийъ//
     Б //да най настина пет'о е праф//
     П //и стойан/ те съ двамата еднакво непослушни//
     Б //и над'а малко ме дразни/ а на тебе//
     П //и мене// мене оште малко штеш да ме расплаче//
     В Защо, Петьо, я кажи на леля?
     П //ас си редъ мозайка пък т'а ме дразни//
     В Какво ти казва?
     П //пречи ми да си нареждам мозайката//
     В Добре де, като свърши последният час сутрин, после какво
      правите, Петьо?
     Б //миеме се и отиваме на стол/ слет тва адеме/ слет тва
       се връштаме ф стайата/ изваждаме игрите и започваме да
       играеме// докато започне ше...Н...//
     П //и от единайсе и полвина до един и половина имеме игра//
     В Е добре, не се ли уморяваш?
     П //не/ ние си играеме наушким//
     В И с кой най-много си играеш?
     Б //лелей тва н'ама да е тука/ да е така// маса...Н...//
     В И с кого ти, Петьо, най-много си играеш?
     П //и тука имаме топка: вътре/ имаме си котка//
     Б //ох боже//
     П //а тука котката на зем'ата си върви//
     Б //не бе/ тва си е за украсата бе// м'ау://
     В Как се намалява? (става дума за телевизора) Браво, ма ти
      всичко разбираш!
     П //ами: как н'ама да разбирам//
     Б //пет'о по добре по добре да го изгасиме//
     П //стига стига стига//
     В Добре, да не ви облъчва!
     Б //да го изгасим//
     П //да не хабим ток//
     В Ами да, той е с ток.
     Б //да/ чакай аз знам къде ше го сложиме/ не ей тука//
     П //къде/ тука//
     Б //не//
     П //къде/ кажи ми къде е кажи ми къде//
     Б //дай ас ше го поставъ бе мол'ъ те//
     П //къде е бе// дай не: е твое//
     Б //мол'ъ те де да:й//
     В Хайде Петьо да го постави!
     П //къде сеа//
     Б //а ас мисл'ъ че е тука//
     П //а: тука ше падне//
     Б //как ше падне/ навътре ако го сложиш и ето готоф прет
       телевизоръ// айде сеа малко бебе ли си/ айде слагай//
       (имитира излизане на сцена, покланя се и пляска с
       ръце на сцената/ моменто:// какво лел'о/
     П //ас ше четъ/ ас ше четъ книга докът стане готоф
       об'адъ:// сеа ква книшка да си зема:/ ква ква ква
       книга сега да си земъ:/ каква//
     Б //дай ми на мене една//
     П //а: не си/ чакай ас ше ти кажъ//
     В Ти можеш ли да четеш, Петьо?
     П //могъ// ей тийа английски съ много хубави ас ш_си земъ
       за: онайа там/ ас тайа ш_си земъ//
     В И какво пише...
     П //йа йа йа (навежда се към касетофона)//
     В Нещо бръмчи, защото не може да се оправи!
     П //да/ тайа е английска дет ни дадоха учебници/ платихме
       ги и ги купих//
     Б //а: пет'о//
     В Какво казваш?
     П //платихме ги тийа учебници//
     В Кои учебници, Петьо?
     П //ето н'ама там имам оште/ тука тва е само за
       оцвет'аване//
     Б //а: не помниш ли че и ас оцвет'авах/ н'ама ли да
       дадеш и у мен малко да постои//
     П //н'ама/ то си е мое и мойта майка си ми го е
       ку\пила//
     Б //а: мол'ъ ти се//
     В А!
     Б //ами за што го дръпна/ а той го..Н... заради тебе/
       пускай го//
     П //н'ама//
     Б //земи си го/ не ми е притр'абвало штом си толкова//
     П //на мен не ми тр'абва ако искаш земи го//
     В Най-хубаво да не се карате, ние ще го залепим и ще си
      играете. Защо трябва сега заради едно нещо да се ядосвате?
      А къде ги купихте тези книжки?
     П //а бе там от ал'ансъ дето ходихме двамата с бор'ана/
       първийъ дето оште не б'ах(ФС) претучилишна//
     Б //на мен \ни съ ми купили такава//
     В Купихме, лельо! И какво прави тука? Можеш ли да разбереш,
      Петьо? Хайде да направим такава игра - сега примерно първо
      Петьо ще разказва...
     П ...Ф...(ФПС за израз на изненада - ъ) а не//
     Б //а сетих се//
     В Хайде, после ще намерим друга книжка и Борянка ще се опита
      да разкаже една приказка по нея! Хайде!
     П //имало ено време ена косе босе(ФС) ено косе босе//
       лисанка дошла и казала/ косе босе дай ми ено ичице че
       вуйчо ми ъ:...
     В Давай спокойно, важното е да измислиш хубава приказка!
     Б //и ас...Н...//
     В Не е важно да разкажеш тази, която...
     П //вуйчо ми мечо: ми доне(ФС) ме навести/ и така фтори
       пъ:т// и тука плаче и т'а си замина// и тука шаро: лиса
       ми йаде секи ден от ъ://
     Б //ами тука (посочва пропусната страница)//
     П //тука тва не е//
     В Сега първо Петьо. Хайде, Петьо!
     П //лиса ми краде ицата и н'амам повече/ имам само
       едничко// ей сега ше видиш кво ше й направъ сеа ш_ти
       кажъ// ти се скрий(ФС) ас ш_се скрийъ ф храстите а пък
       ти кажи/ н'амам лисо йачица а: ей там въф храстите
       бръкни там има ена тлъста кокошчица//
     В А кой го научил...
     П //спиц'ално за тебе//
     В А тука какво го научило да каже пилето? А, я измисли!
     П //...Н...//
     В Добре. И после?
     П //и после: шаро се покрил с листа и лиса бръкнала: и
       той: е/ гонили се гонили се и той йа фанал за
       опашката и йа ухапа:л// и т'а плакала ф къштата си//
     Б //глупости/ фсичко това не е в'арно//
     П //а бе н'ама да расказвам тогава//
     В Всеки човек трябва да си измисли собствена приказка сега!
      Важното е всеки да си има собствена приказка!
     Б //ми дай сега ас съм нарет//
     В Я разкажи тука какво правят тези!
     П //ми те се бийът само/ ама не знам кво праът само се
       бийът//
     Б //дай на мене сега ас да раскажъ//
     П //не не ме дърпай т'а си е мойа//
     В Дай сега още малко на Петьо да ми разкаже!
     П //ми ас нали расказах//
     В Ми не си разказал. Виж тука какво можеш да разкажеш по тая
      картина. Я измисли за това куче нещо. Вие така ще
      разказвате и в училище.
     П //ми кво да раскажъ//
     В Ами измисли за това куче нещо!
     П //ми това куче се разхождало//
     Б //е (мммммм)(свива устни, изразявайки недоволството си от
       разказа на Петьо)//
     В И какво?
     П //ми расхождало се//
     В Хайде сега Боряна да разкаже приказката!
     Б //това да го започвам ли//
     П //да \не го скъсаш//
     Б //лел'о да започвам ли//
     В Няма. Хайде започвай!
     П //да не ми го скъсаш бор'ана//
     В Ще внимава.
     Б //не/ ас слет тва ште го раскажъ първо почваме оттука//
       имало ено време/
     В Я ми направи местенце до тебе!
     Б //е ми пет'о отиди натам//
     В Ето тука сега, хайде!
     Б //имало ено време ено косе босе// то пеело много
       слатко/ и идин път когато си пеело дошла кума лиса/ и му
       поискала/ ного хубаво пееш но ше ми услужиш лиш с ено
       йаце че мойъ брат дойде и ного гладен пък н'амам
       ништо// косето босето си помислило и хвърлило ено
       ечице и казало/ на кума лисо// тогава кума лиса си
       отишла и си из'ала йайцето:// на другийъ ден когато
       пак си пеело косето босето т'а пак дошла и казала/
       косе босе мол'ъ те ми дай ено йайчице/ башта ми дойде
       а пък е гладен н'амам ништо// пак си помислило
       косето босето/ пак фърлило ено йайчице// на другийъ
       ден пак дошла/ пак/
     В Хайде тука де!
     Б //пак поискала/ ма искам да раскажъ за това// пак
       поискала и накрайа/ и накрайа косето босето като
       вид'ало че му останало ено йайчице заплакало// по
       ено време чуло(ФС) чул шаро този плач и отишъл при
       косето босето и попитал/ косе босе зашто плачеш// а то
       му отвърнало/ еми кума лиса (имитира плача на косето
       босето) идваше всеки ден да ми иска йайчица/ и ас й
       давах/ само че ми остана само ено йайчице// а пък шаро
       казал/ слушай какво ше ти кажъ (говори с по-дебел
       глас) ше направим ена хитрина на лиса// искаш ли
       попитал го шаро// то казал(ФС) т'а ка(ФС) т'а казало
       да// тогаша слушай какво ше ти кажъ// другийъ път когато
       дойде и ти поиска/ кажи отиди отиди... отиди там
       зат храстъ има хубава ама тлъстичка кокошка койато
       койато ше ти снесе много хубави йайца// и на другийъ ден
       когато дошла кума лиса/ и поискала/ косе босе/ майка
       ми дойде а пък н'амам ништо да йа нахран'ъ/ дай ми
       едно йайчице/ а пък тогава казало косето босето/ е ми
       виш кума лисо ти ми из'аде всичките йайчица/ йа там
       вид'ах че се премести ена кокошчица във храстите/
       ама тлъстичка// отиди...]