Contents / Съдържание
във хладилника, останало. Излъгах го, че това е пържен салам,
колко му разбира главата. Обаче краставица нямах във момента.
Рева, скимтя.  Аз затова следобед му купих…Салам…Салам.
Викам сега защо да такова… Той и той има адет да слиза долу
със ядене. Грабне филията и вика: "Аз долу ще си я изям!" Ама
поне си му казвам:  "Нали ще дадеш!", или дори той прави
уговорките. "Това оттука, вика, ще дам на не знам кой, тука на
Пепи, тука на не знам кой, от филийката." Те са си деца бе. Не е
редно да, да крият така. Или като няма да даде, ще си стои в
къщи.  Щом си го изнел навънка и другите деца гледат. То дете.
Може би в къщи да има повече, ама щом гледа навънка, иска.

Една улица, която е широка толкова, като тази, където е уличката,
разкопана  цялата  за  да наблъскат тия тръби.  Обратните.
Обратните тръби…  Викат бе какво ще правят тия, ама то,
страхотно нещо.  Всеки случай това, това ей, това страшно нещо,
все пак не е лесна работа това ве-и-ка-то. Бе виж какво…  Ти
да уловиш всичките, щото всичко е канализирано в София и да го
изведеш някъде си и да ги обработваш тия мръсотии… Виж какво,
трябва да ти кажа то не е Еньо сложно. Защото те има няколко
основни закона които трябва да спазват. Това е цялата работа.
Ако се запуши някъде. Ами те имат, те затова оставят шахти. Има
навсякъде шахти от които ако е запушено някъде могат чрез сгъстен
въздух, нали…  Да…  да правят защото то. Но те винаги се
запасяват… Например ако трябва да кажем за това население, те
са изчислили. Водоснабдяването новото което правят за, на София
е, нали което правят тука по новите отходителни канали са за
милион и половина, направен капацитет за София. Ъхъ. А сега
София е кажи-речи един милион.  Значи това да нарастне, да
нарастне, но те непрекъснато си строят нови и допълнителни
съоръжения така че няма да имат… Но при тях не е като нещо
фино което трябва да го нагласиш за да стане. При тях всичко е
по… Как да ти обясня. Например аз като учех по водоснабдяване
какво, как например правят водоснабдяването. Изчисляват колко
напор, какъв напор трябва да има от най-високата точка, за да
п3ускат, за да не използуват помпени станции, за да създава напор
нали да може да се качи на етажа трябва да пуснат от най-висока
точка водата.  Да.  А ако не може водата, ако няма, ако
естествено града е ниско и няма някъде висока точка те изкуствено
със помпи, правят помпени станции, които създават налягане
например колкото си хиляди атмосфери, колкото им трябва за да се
получи напора надолу. И го пускат напора надолу, и по закона на
скачените съдове например правят сметка е тоя напор може да
издигне водата, те си ги изчисляват… Ясно… за да сложат
помпените станции трябва да дигне водата да кажем на сто метра
нагоре.  Аз примерно ти казвам. И всяко здание което е по-ниско
от сто метра винаги има напор в него щото… Не, не, това е за
водата, добре, ама за обратното… На отводните е по-просто.
Обратните води ги събират. Гледай сега те събират канализациите
и ги правят на отделни, от всеки квартал кат' нали като съберат
във една общо, имат общи такива канали, един квартал е събран,
колектор, точно колектори се казват. Виж как се сетих. Като
съберат от отделните сгради във една…  Ясно…  се казва
колектор, ама той е по-малък колектор.  И вече от няколко
квартала които са близо, които са близко…  Това е големия
колектор…  Правят големия колектор и този голям колектор отива
направо в една пречиствателна станция. Но там, те са отделни.
Има пречиствателна станция за питейни води, както е тази в
Панчарево… Ясно, да. Има пречиствателна станция за отходните
води. И там им слагат разни химикали защото в тия води, те знаят
от кои район прибират водите.  Ако има  химически  такива
предприятия, такива работилници, еди какво си, слагат им вътре
разни химически такива, елементи.  От тях те извличат някои
полезни, те, получават се съединения… Биологичната материя
трябва да я извадят, за торовете…  Те изваждат всичко.  Има
хранителни отпадъци, има съединения, мазнини. лайна, урина…
имат хранителни отпадъци, те се съединяват, мазнините те ги
събират във такива…  Е, лайната които са, не могат, те се
разбиват, и нищо не… Но от урината със съединения с някое
химическо вещество има,… Дава… дава полезно нещо, което те
го използват,  го  преработват  след  това  в  химическата
промишленост.  И един от наште получи патент от Ге-фе-ре-то и
тука получи златен медал на Пловдив, от химиците във този, дето
малко чалнат беше.  Има химици значи… Да-а, има химици и то
много добри. То това е химия най-важното.  Пречистването е
повече химия отколкото водоснабдяването, пречистването на води.
Той стана старши сътрудник и, той получи за фалкуланти, така се
казват, той създаде едни такива вещества фалкуланти се казват,
които като ги пусне във, тази вода за пречистване изваждат
най-голямо количество полезни суровини. Щото например оттук, на
тоя завод от химическата, нали имат покрития.  Да.  Знайш ли
колко ценни хром, никел, коит' са ценни, отиват във отходните
води. А той създаде фалкуланти, които дори хващат не знам колко
беше  процента от злато ако има.  Защото те имат тука и
позлатяване. За изчислителните машини които правят…  Да…
всичко има и позлатяване, те го хващат във водата. Бе виж бе, то
и това е интересно. София един милион жители има.  Всеки човек
във денонощието изпикава един литър урина. Значи това са един
милион литра урина на денонощие. Ако тая урина, ако от нея може
да се вади нещо, представяш ли си колко много нещо е… Ама
разбира се че вадят, как да не… 'ма те вадят бе, те вадят.
Щото тя има, те са… Те, от тази урина има органични такива
съединения и вещества които те си правят…  Нали там разни
урати, не знам какво, киселини разни. Киселини, органични вадят
го, те го преработват нали затова са пречиствателните станции.
Те са и полезни значи. Те са полезни разбира се. И после всичко
което не може да се преработва го пускат. Щото това не е малко
ей, един милион литра урина, могат да съберат.

сам да си бъде, отколкото оттам сам да се прибере. И да не
заспял по пътя и не знам какво. И докато се върнем стана си два
и петнайсе и двайсе, докато си легнем, ужас. Сутринта едва съм
станала, във осем часа ли беше, колко.

Нещо си нервна. Андриана и тя нервна.  Вчера една така ме й
обидила и ме е ядосала,че.. Кажи защо бе, ти само.. Да, ти не
каза за какво? Кажи да видим сега? Струва ли си да се ядосваш?
Ами ходих във Комитета, и такова, и тази жена неоправна тая жена.
Ходих в Комитета да питам дали имам право за децата, за някакви
надбавки. Тя започна ако така, ако така, ако така така, ако така
иначе, ако иначе така.  Триста изреди обаче говори сомо с
постановления и така нататък. Които постановления аз не ги знам.
И бутна ми там две декларации, избута ме в кабинета оня ден,
защото отивала някъде, имала работа.  И аз вчера отивам във
неприемните й часове, в четири часа отивам. Първо на вратата й
една церберка със вид на грохнала проститутка. Както и да е,
влязох.  Оная ме посрещна крайно нелюбезно, защот' съм  я
безпокояла във работно време.  И после, започна тя въз основа
молба еди-какво си, еди-какво си, еди-що си,  еди-кое  си
постановление, еди-какво си, което аз не мога да го запомня,
защотоне ги знам тия постановления. Как бе. и казах: "Ще стане
по-бързо ако ми продиктувате тази молба." Тя ми казва: "Ами да,
аз на всички аспиранти диктувам молбите Те една молба не могат да
направят" След което аз й теглих една майна наум но както и да е.
И почна до не знам какво си, не знам що си, съгласно еди-кое си
постановление  еди-какво  си  става.  Съгласно  еди-кое си
постановление отменя еди-кое си постановление. Ам' чи това не е
моя работа.  Теб кво те засяга тая работа бе, ти трябва да си
свършиш работата? Тя да ти каже кво да напрайш. Какво те засяга
теб постановлението?  Ама моля ти се, ама аз писах молба по два
листа. Тя първо е, тя действително е нещо била нервна,  имала
ненормално дете.  Ама как, не съм виновна аз. Как се казва тая
бе? Митева, за твое сведение. А! Обаче ако не ми оправи тия
неща значи ще отида и ще й дигна такъв скандал. Ама ти днеска
трябва да ги оправиш нали? Не, те се оправиха уж, ама остава да
й дам служебна бележка за мойта заплата и служебна бележка за
заплатата на мъжа ми. А, бумащината е страшно нещо. Ама не бе.
Тя тази не си разбира от работата. Тя е многословна, а пък не
дава никаква информация. Значи тя е голословна? Да. Тя да ми
каже:  "Направи молба за детски надбавки или за там, издръжка на
децата или какво и въпроса ще бъде ликвидиран." Тя започва:
"Съгласно триста четирс девето постановление от седемнайсти
септември хиляда деветстотин педесет и шеста година еди-какво си
станало." О-о, ама аз мога ли да ги знам тия постановления.
Въобще моя работа ли е да ги знам тия постановления.Това ти казах
"То това теб не те засяга." Тя трябва да ти каже, какво трябва да
направиш. Тя трябва да си напише там:  "Точка еди-какво си,
еди-какво си става." Тя, туй-онуй. И, сега така ги написах, щото
то бързам и на една гола маса ги писах тия молби.  Така съм ги
надраскала, че снощи ми се развали настроението от това, че съм
ги надраскала така лошо и не дай боже някой да ги види.  Иска
дубликат от кръщелните, от удостоверението за раждане на децата,
не знам каква си бележка от Менеото, не знам какво, не знам що…
Ужаси!…
Ами аз освен тъй като след две минути трябва да притръгвам, да ти
пожелая да се успокоиш, да се аклиматизираш и адаптираш бързо.
Кой знай, аз сега тепърва има да бера ядове. Тука тая Сумунева я
помолих да ми подготви документите.  Сумунева?..  Да.  Имала
много работа и тя не иска. Ще ми ги праща по пощата. Викам:
"Ами могат да се загубят по пощата." Ами, досега такъв случай не
сме имали, аз ще ви ги изпратя със препоръчано писмо. Викам:
"Добре." Тепърва имам да си бера ядове аз ама, нейсе.  Надживей
всякакви дребни душици и се издигни до висотата на собственото си
положение. Абе как като все ей такива.. Представи си, че отидеш
при Стоев.  Който нищо не разбира. Обаче тая същата, но много
приказва.  Тя се хванала за  едно  триста  четирс  девето
постановление.  Във бележката на мъжа ми, служебната, пише че
това триста девето постановление за тях е отменено.  Тя си го
пише там.  Викам:  "Па, пиши си го." Ама да отиде той да се
разправя бе. Ами кво ще се разправя? Ами какво все пак мъж.  В
колко часа тръгваш в понеделник? В осем часа. Със самолет? Не
с влак. И това пътуване как ще го изтрая. И що не взехте със
самолет да пътувате? Е, то не зависи от мене. Билетите на мъжа
ми ги връчват днес служебно.  Да не мислиш, че някой ме й
питалсъс какво искам да пътувам? Ако бяхме останали, трябваше да
пътуваме със Десислава двете.  А щеше да имам още толкоз
главоболия колкото имах досега.  И не забравяй да си напишеш
адреса. Бе няма да го забравя. Адресът. Да!  Адресът.  Къде,
във семейно общежитие ли?  Ами сигурно, 'де да го знам, нямам
представа. То се събра толкова багаж, че не знам как ще го
носим.  Палта, обувки.  Кожух имаш ли?  Имам, кожух и друго
кожено палто и манто и плетено палто взимам. Е 'ми мъжа ми държи
жена му да бъде елегантна и това другото палто не го исках да го
вземам, той го… Коженото?  Да.  То ми е малко демодирано
такова, късичко е и с косъма нагоре.  Ботушите? Два чивта
ботуши. Само това прай три куфара.  -Да.  Ами, на Десислава,
вземай две палта на Десислава На, на детето още два куфара, пет
дотука. И сложи на мъжа ми шинел, шлифер, балтон..  Още три
куфара. Цивилен костюм…