This table gives a list of the transcribed conversations (left side) contained in each file (right side)

Тази таблица представлява списък на транскрибираните записи (отдясно) във всеки отделен файл (отляво).

r1=		t25a
r2=		t25b
		t50
		t31
		t26
		t56
		t70a
r3=		t49
		t70b
		t47a
r4=		t47b
		t33a
r5=		t33b
		t38
		t46
		t71a
r6=		t71b
		t44
		t68a
r7=		t68b
		t30
		t69a
r8=		t69b
		t37a
		t98a
r9=		t37b
		t67
		t36
		t48
		t51a
r10=		t51b
		t55
		t35
		t45a
r11=		t28.txt
		t72.txt
		t86.txt
		t75.txt
		t76.txt
		t81a.txt
r12=		t73.txt
		t74a.txt
r13=		t74b.txt
		t81b.txt
		t77a.txt
r14=		t77b.txt
		t78a.txt
r15=		t78b.txt
		t79a.txt
r16=		t79b.txt
		t80.txt
		t82.txt
		t83.txt
		t84a.txt
r17=		t84b.txt
		t85.txt
		t87a.txt
r18=		t87b.txt
		t91.txt
		t92.txt
		t93.txt
		t94.txt
		t95.txt
		t8.txt
		t45b.txt
r19=		t102.txt
		t103.txt
		t104.txt
		t105.txt
		t106a.txt
r20=		t106b.txt
		t40.txt
		t45c.txt
		t88a.txt
r21=		t88b.txt
		t89.txt
		t96a.txt
r22=		t96b.txt
		t97.txt
		tya.txt
r23=		tyb.txt
		t98b.txt
r24=		t5.txt
		t6a.txt
		t100.txt
r25=		t6b.txt