Oversikt over verbalsystemet i bulgarsk (indikativ)

«Verbet er elefanten i bulgarsk grammatikk.»

A. Teodorov-Balan.Direkte former Narrativ
Presens
Imperfektum
Presens/imperfektum
Aorist
Aorist
Perfektum
Pluskvamperfektum
Perfektum/pluskvamperfektum
Futurum
 • uten nektelse
 • med nektelse
Fortidsfuturum
 • uten nektelse
 • med nektelse
Futurum/fortidsfuturum
 • uten nektelse
 • med nektelse
Futurum exactum
 • uten nektelse
 • med nektelse
Fortidsfuturum exactum
 • uten nektelse
 • med nektelse
Futurum exactum/fortidsfuturum exactum
 • uten nektelse
 • med nektelse