Помагало по българско странознание

Тодор А. Тодоров