Физикогеографска характеристика

1. Географско положение

България е държава, която се намира в Югоизточна Европа и заема североизточната част на Балканския полуостров. Тя е разположена между 41 и 44 градуса северна географска ширина и 22 и 28 градуса източна географска дължина. Нейната площ възлиза на 110 912 кв. км.

На север България граничи с Румъния. Тази граница е дълга 609 км. По-голямата част от нея (470 км) минава по пълноводната и плавателна река Дунав от устието на р. Тимок на запад до гр. Силистра на изток. От Силистра до Черно Море границата е сухоземна (139 км).

Източната граница е с Черно Море. Тя започва от нос Картал на север и продължава до устието на р. Резовска на юг. Общата и дължина е 378 км.

Южната граница на България е сухоземна. Тя има обща дължина 752 км, от които 259 км с Турция и 493 км с Гърция. На запад България граничи с Югославия. Тази граница (506 км) е почти изцяло сухоземна с изключение на речния участък на р. Тимок.
map of Bulgaria
Map by CORNELL'S DIGITAL EARTH

географско положение beliggenhet
намирам се, разположен съм ligge, befinne seg
Югоизточна Европа  
    Източна Европа, Южна Европа, Западна Европа, Централна Европа, Северна Европа;  
европеец, европейски  
заемам/заема oppta
Балкански полуостров  
   балкан 1. fjell, berg 2. fjellkjeden Balkan (Stara planina)
   Балканите 1. Balkanfjellene 2. Balkanstatene, Balkanområdet
   балканските войни Balkankrigene
(северна) географска ширина (nordlig) bredde
(източна) географска дължина (østlig) lengde
площ areal, flateinnhold
възлизам/възляза на telle, utgjøre
гранича с grense til
   граница grense
   сухоземна граница landgrense
   морска граница sjøgrense
   държавна граница statsgrense
   граничар grensesoldat, grensevakt
   гранични войски grensetropper
   гранична област (зона) grenseområde
пълноводен høyvanns-, vannrik
пълноводие høyvann
плавателен navigabel, seilbar, farbar
устие munning