Упражнения 1-4

1. Прочетете целия текст веднъж за да получите обща представа за неговото съдържание.

2. Прочетете всеки раздел няколко пъти и научете думите и изразите, дадено след него.

3. Направете превод на текста (за предпочитане писмен) на норвежки език.

4. Дайте норвежките еквиваленти на следните български думи и изрази: