Acrasis sp.
Kingdom: Euglenozoa
Phylum: Percolozoa, class: Heterolobosae, order: Acrasida
Mitochondria: discoid cristae
Cell wall: lacking
Flagellae: lacking or 2 smooth
Mating: unknown
Vegetative reproduction: myxamoebae
Sexual reproduction: probably no sex
Vegetative structure: cellular plasmodia


Organismene som har mitokondrier med diskoide cristae, er ei relativt liten gruppe av enkle, encellete former. Her finner vi to rekker; Euglenozoa og Percolozoa. Den førstnevnte omfatter flagellater, både dyreflagellater som Kinetoplastidea (med bl.a. sovesykeparasitten, Trypanosoma gambiense) og planteflagellater som øyealgene (Euglenophyceae). (Man mener nå at øyealgenes kloroplaster ikke er opprinnelig prokaryote organismer, men endosymbiotiske eukaryote grønnalger med klorofyll a og b.) Avdelingen Percolozoa inneholder ulike typer dyreflagellater og amøber, hvorav ei utviklingslinje går til ei egen gruppe av cellulære slimsopper, acrasidene (orden Acrasida i klasse Heterolobosae). Viktige egenskaper hos acrasidene, som skiller dem fra de andre slimsoppene, er at myxamøbene har lobose pseudopodier, dvs. at de danner avrundete lober, og at plasmodiene ikke oppviser plasmastrømninger.