Kingdom: Bacteria
Divisio: Eubacteria, class: Actinomycetes
Mitochondria: lacking
Cell wall: murein, gram positive
Flagellae: lacking
Mating: no sexual stages
Vegetative reproduction: conidia-like spores
Sexual reproduction: no
Vegetative structure: septate hyphae

Strålesoppene er soppliknende bakterier som lever saprofyttisk i jord eller døde planterester. Noen er parasitter eller mutualister. Streptomyces scabies danner potetskurv, Frankia alni lever i mutualisme (symbiose) med røttene til or (Alnus) hvor den fikserer nitrogen fra atmosfæren, Actinomyces bovis kan være en farlig humanparasitt.