Biologi før år 1000

500-tallet

Ætius av Amida (527-565)

Trykt side fra Ætius av Amidas 3. bok, fra 1535.

Det bysantinske riket i tidlig middelalder kan skryte av to store leger, Ætius av Amida (527-565) og Paul av Ægina (629-690).

Den store bysantinske keiseren Justinian I. Ætius av Amida var lege ved hans hoff. Justinian I og hans kone især var ikke lite herskesjuke. De motarbeidet all antikk, "hedensk" tradisjon og fikk stengt de siste ny-platonistiske skolene i Det bysantinske riket.

Ætius av Amida var født i Mesopotamia, nær Tigris. Han studerte i Alexandria og ble ansatt som lege ved hoffet til keiser Justinian I. Arbeidene til Ætius var hovedsakelig oppsummeringer av forgjengernes kunnskaper. Han skrev en medisinsk encyklopedi som omfattet i alt 16 bøker. Men noe av dette var originalt. Blant annet var han den første som beskrev sjukdommen difteri. Han anbefalte medisinsk bruk av granateple Punica granatum, absint og harpiks av sedertre.

Granateple Punica granatum oppdelt slik at frøene med den spiselige, røde frøkappen blir synlige. Det er skallet og selve fruktkjøttet som blir brukt medisinsk. Dette inneholder bitterstoffer.

Kilder
Nielsen, H. 1976. Lægeplanter og trolddomsurter. 3. udg. - Politikens
   Forlag A/S, København.
http://www.lycoming.edu/dept/biology/lycogenes/97-98/boyer/tsld010.htm
http://129.94.18.152/cbl/embryo/history/page3a.htm