Biologi før år 1000

900-tallet

Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahravi (Albucasis) (936-1013)

Mannen kan regnes som skaperen av moderne kirurgi. Hans fulle navn er Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahravi, forkortet al-Zahravi. I Vesten er han best kjent under navnet Albucasis. Han var født 936 i Zahra, den kongelige forstaden til Cordova (arabisk: Qurtuba), hovedstaden i det da muslimske Spania. I sin tid kappedes Zahra med metropoler som Bagdad og Konstantinopel i glans og velde. Al-Zahravi tjenestegjorde som lege ved hoffet til kong Al-Hakam II av Spania. Etter lang og trofast tjeneste døde han i 1013 som en høyt aktet mann.

Al-Zahravi var en fremragende kirurg, og pasienter og studenter fra hele Europa søkte ham for behandling og råd. Ja, det sies at hans medisinske vitenskap overgikk Galenos' arbeider. Han samlet sin kunnskap i en encyklopedi som omfattet 30 bind og som bar det klingende navnet "'Al-Tasrif li man ajaz an-il-talif", hvilket betyr: "En hjelp til ham som mangler evnen til å lese tjukke bøker"(!). Tre bind av denne encyklopedien behandler kirurgi og inkluderer Al-Zahravis egne oppdagelser og prosedyrer. Det siste bindet inneholder diagrammer og illustrasjoner av mer enn 200 kirurgiske instrument, de fleste laget av ham sjøl. Spesielt berømte er hans instrument for undersøkelser av øret og livmora og fjerning av fremmedlegemer i halsen. Han gir detaljerte beskrivelser av operasjoner i øyet, øret og halsen, fjerning av blærestein og døde fostre, amputeringer, blodstilling og disseksjoner av dyr. Han var den første som brukte silketråd til å sy igjen sår. Han virket dessuten som tannlege og var en ekspert i kjevekirurgi. Blant annet satte han inn kunstige tenner laget av dyrebein. Han skriver om hvordan legemidler kan prepareres ved sublimasjon og dekantering, og foreskrev blant annet urindrivende medisiner og brekkmidler.

Gerard av Cremona (1114-1187) oversatte al-Zahravis store verk til latin. Siden ble det oversatt til hebraisk, fransk og engelsk. Verket ble standard lærebok for fem århundrer ved den medisinske skolen i Salerno i Italia og Montpellier i Frankrike.

Kilder
http://users.erols.com/zenithco/zahravi.html