ERKEBAKTERIERIKET (ARCHAEA)

Til erkebakterieriket hører heterotrofe eller autotrofe, prokaryote organismer. Celleveggen er av (glyko)-protein, heteropolysakkarider, pseudomurein eller den mangler (murein fins ikke!) . De er encellete eller kolonidannere. De autotrofe har det røde fotosyntesepigmentet bacteriorhodopsin. Riket omfatter mulig jordas eldste organismer. Erkelbakteriene lever i varme kilder, saltsjøer eller de produserer metan.