ARKEZO-RIKET (ARCHEZOA)

Til arkezo-riket hører heterotrofe, eukaryote organismer med både ytre og indre fordøyelse. Mitokondrier og cellevegg mangler. De er encellete. De mangler evne til å syntetisere lysin.