Biologi i 1000 år

Av Klaus Høiland

Ved et tusenårsskifte kan det jo være på sin plass med et lite tilbakeblikk på det siste henfarne. Hvilke biologer preget hvert av århundrene? 1900-tallet var jo DNA-ets århundre, 1800-tallet evolusjonsbiologien, 1700-tallet klassifikasjon og navnsetting, men hva med de tidligere århundrer? Hvilken biolog preget 1000-tallet, 1100-tallet...? Hva var gjengs biologi da? Var middelalderen egentlig så mørk?

Nedafor kommer ei liste over århundrer. For hvert århundre omtales en biolog, eller i det minste en person hvis tanker har betydd noe for biologisk vitenskap, enten i sin tid eller helt opp til våre dager:

Før 1000-tallet

1000-tallet

1100-tallet

1200-tallet

1300-tallet

1400-tallet

1500-tallet

1600-tallet

1700-tallet

1800-tallet

1900-tallet

2000-tallet

Videre lesning: Mayr, E. 1982. The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution, and Inheritance. - The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.