DET GULE RIKET (CHROMISTA)

Til det gule riket hører autotrofe eller heterotrofe (med ytre fordøyelse), eukaryote organismer. Mitokondriene har tubulære cristae, og celleveggene er av cellulose (sjelden mangler eller er av cellulose og kitin). Opplagsnæring er ß1-3 glukosepolymer eller fett. De er encellete eller modulære. De har DAP-lysinsynteseveg. Kloroplasten (når den fins) er opprinnelig eukaryot med klorofyll a + c.