BAKTERIERIKET (BACTERIA)

Til bakterieriket hører heterotrofe eller autotrofe, prokaryote organismer. Celleveggen er av murein. De er encellete eller kolonidannere. De har (alle?) DAP-lysinsynteseveg. De autotrofe har bakterieklorofyll a-e (bakterier - avd. Eubacteria, f.eks, røde og grønne svovelbakterier), klorofyll a (blågrønnalger - avd. Cyanobacteria) eller klorofyll a + b (urgrønnalger - avd. Chloroxybacteria).