ØYEALGE-RIKET (EUGLENOZOA)

Til øyealge-riket hører heterotrofe (eller sekundært autotrofe), eukaryote organismer med både ytre og indre fordøyelse. Mitokondriene har diskoide cristae, og cellevegg mangler. Opplagsnæring varierer. De er encellete eller har plasmodier. De har (alle?) AAA-lysinsynteseveg.Øyealgene (Euglenophyta) er autotrofe, men kloroplastene er opprinnelig eukaryote (grønnalger med klorofyll a + b).