Eukaryote organismer med mitokondrier som har tubulære cristae. Seksuell formering realisert.

Omfatter: Urdyr-riket (Protozoa) og kromist-riket (Chromista)