ølgjær (Saccharomyces cereviciae)

Gjærliknende stadier kan vi finne hos de fleste sopp, både sekkspore- og stilksporesopp. De synes imidlertid å være mest karakteristiske for de mer primitive gruppene og mangler stort sett høyest oppe i systemet. Hos klasse Hemiascomycetes er gjærstadiet meget framtredende. Viktig for klassen er at gjærcellene formerer seg ved knoppskyting. Fruktlegemer mangler. Men trass en frapperende mangel på ytre karakterer framstår sekkspore-gjærsoppene på bakgrunn av analyser av "small subunit" rDNA som ei overraskende enhetlig gruppe (Kurtzman & Robnett 1995). Kjønnsprosessen likner på kopligssoppene i og med at ascus dannes direkte etter sammensmelting av to like celler (noe som er også er tilfellet for de fleste ursekksporesoppene) og ascogene parkjerne-hyfer mangler.

Molekylære data viser at gjærsoppene danner ei søstergruppe til ekte sekksporesopp (klasse Euascomycetes) og at de antakelig skilte lag i karbon (Berbee & Taylor 1993, Gargas et al. 1995, Kurtzman & Robnett 1995). I dag framstår de som spesialiserte R-strateger i all slags sukkerholdig substrat; plantesaft, sevje, nektar. Mange kan dessuten leve anaerobt (uten oksygen), f.eks. ølgjær (Saccharomyces cerevisiae) - en av menneskets eldste kultur"planter". De fant raskt sin økologiske nisje og forble der siden karbontidas fuktige kullskoger. Derfor beholdt de flere primitive karakterer.

Berbee, M.L. & Taylor, J.W. 1993. Dating the evolutionary radiations of the true fungi. - Can. J. Bot. 71: 1114-1127.

Gargas, A., DePriest, P., Grube, M. & Tehler, A. 1995. Multiple Origins of Lichen Symbiosis in Fungi Suggested by SSU rDNA Phylogeny. - Science (Washington D.C.) 268: 1492-1495.

Kurtzman, C.P. & Robnett, C.J. 1995. Molecular relationships among hyphal ascomycetous yeasts and yeastlike taxa. - Can. J. Bot. 73 (Suppl. 1): S824-S830.