Biologi før år 1000

Førhistorisk tid

Hulemaleriene (32000-4000 f.Kr.)

Tegning av et hulemaleri fra Trois Frères i Ariège-distriktet i Sør-Frankrike. Bildet viser en "trollmann" med hjortegevir, uglemaske, ulveører, bjørnelabber og hestehale. Dette kan ha vært et "middel" til å sikre god jakt. Er denne "trollmannen" vår aller første presentasjon av en person som besitter biologisk kunnskap?

Hulemaleriene gjengir dyra med en forbløffende sakkyndighet. Framstillingen er ikke bare naturtro, men bildene gir ofte inntrykk av både bevegelse og muskelspill. Uten tvil må de kunstnerne som malte dyra ha hatt inngående kjennskap til deres levevis og oppførsel. Oftest avbildet er selvsagt de dyra som det ble drevet jakt på. En av tolkningene er at dette skulle gi stammen jaktlykke ved at jegerne lærte seg byttedyras utseende og bevegelser mer inngående. Andre tolkninger er religiøse og magiske. Jegerne mente at de skaffet seg "makt" over dyra ved å avbilde dem - analogt med forestillingen i voodoo.

En annen interessant ting ved hulemaleriene er at de framstiller ei rekke dyr som forlengst er utdødd. Bildet over viser mammut Mammuthus primigenius fra den nyoppdagete Chauvet-hula i Vallon Pontd'Arc i Frankrike (32 000 år gamle - dvs. eldste kjente kunstverk!). De tre bildene under viser den utdødde uroksen Bos primigenius samt ei drektig hoppe Equus caballus, alle fra den berømte hula Lascaux, også i Frankrike.

Kilder
Bernal, J.D. 1978. Vitenskapens historie. Bind I: Vitenskapen oppstår.
   Oversatt av Aksel Bull Njå. - Pax forlag a.s., Oslo.
Chauvet, J.-M., Deschamps, E.B. & Hillaire, C. 1996. Dawn of Art: The Chauvet
   Cave. The Oldest Known Paintings in the World. Harry N. Abrams. Inc. 
   Publishers, New York.
Jelinek, J. 1975. Billedleksikon om mennesket i førhistorisk tid.
   Oversettelse ved: Kari og Kjell Risvik. - Tiden Norsk Forlag, Oslo.
http://www.subtlemoon.com/paleo/index.html