Labyrinthula sp.
Kingdom: Chromista
Divisio: Labyrinthomorpha
Mitochondria: tubular cristae
Cell wall: lacking
Flagellae: 2 (the anterior hairy, the posterior smooth)
Mating: planogamy
Vegetative reproduction: zoospores
Sexual reproduction: zygotes
Vegetative structure: cellular plasmodia
Ganske tidlig i kromistenes evolusjon, sannsynligvis før noen endosymbiose med alger ble etablert, avspaltet det seg noen eiendommelige, slimsoppliknende organismer med ovale eller kuleformete celler som glir inne i et felles nettverk. Dette er slimnett (avdeling Labyrinthomorpha) som for det meste snylter på alger og høyere planter i sjøen. I Norge var Labyrinthula macrocystis antakelig skyld i at ålegraset (Zostera marina) nesten døde ut på 1930-tallet.