Biologi før år 1000

600-tallet

Paul av Ægina (629-690)

Av de bysantinske legene i tidig middelalder var Paul av Ægina (Paulus Aegineta) den mest berømte. Lik sin forgjenger, Ætius av Amida, var han utdannet i Alexandria. Paul gjorde først og fremst en fortjenestefull innsats som kirurg, og det sies at hans idéer lå århundrer foran sin tid. For det første avviste han at sjukdom skyldtes overnaturlige krefter. For det andre er noen av hans beskrivelser av kompliserte operasjoner så nøyaktige at lite er blitt lagt til i våre dager. Han virket først og fremst som kirurg i det militære, og på bakgrunn av sine tallrike operasjoner i felten skrev han sju bøker, "Epitomae medicae libri septem" ("Medisinsk kompendium i sju bøker"). Han bygget hovedsakelig på skriftene til Galenos, Oribasius og Ætius av Amida, men la til sine egne erfaringer. Her fins praktiske instruksjoner for operasjoner og andre behandlingsmetoder, uten noe omsvøp av mystisisme eller annen ovetro. Det beskrives hvorledes man fjerner fremmedlegemer fra nese, øre og spiresør og hvordan polypper i halsen kan opereres vekk. Han behandler ei rekke ulike operasjoner ved beinbrudd og i bryst og mage, og gir klare retningslinjer for hvor man skulle gjøre inngrepene. Han abefalte å amputere brystet ved kreft, og omtalte utskraping av livmora. Hvor vellykkete operasjonene hans var, står det ikke noe om; men han hadde neppe anbefalt dem om han ikke hadde lykkes noen ganger. - Dessuten behandlet han tilstander som apopleksi og epilepsi. Han karakteriserte 62 ulike typer pulsrytmer assosiert med forskjellige sjukdommer, og han var en av de første som beskrev blyforgiftning.

Paul av Ægina var den viktigste, men også den siste av de bysantinske (og greske) legene og naturviterne. I Det bysantinske riket ble all åndelig energi etterhvert brukt på religion og religiøse kontroverser. Medisin såvel som andre naturvitenskaper ble blandet med overtro og mystisisme og henvist til "skyggenes dal". Snart ble den naturvitenskapelige innflytelsen fra den bysantinske skolen erstattet av den arabiske.

Kilder
http://www.fordham.edu/halsall/source/paul-aigina1.html
http://129.94.18.152/cbl/embryo/history/page3a.htm