PLANTERIKET (PLANTAE)

Til planteriket hører autotrofe, eukaryote organismer. Mitokondriene har flate cristae, og celleveggene er av cellulose. Opplagsnæring er stivelse. Alle er modulære (noen grønnalger er encellete). De har DAP-lysinsynteseveg. Kloroplasten er opprinnelig prokaryot med klorofyll a + b (urgrønnalge).


Grønnalgene (Chlorophyta) settes ofte - og riktigst - i planteriket da de har alle ovafornevnte egenskapene. Kransalgene (Charophyta) danner mellomledd mellom grønnalger og planter. Evolusjonsmessig står grønnalgene i forhold til plantene som algessoppene (Chytridiomycota) i forhold til resten av soppriket.

Om planter på organisasjonstrinn sopp: Se her