Plasmodiophora brassicae
Kingdom: Protozoa
Phylum: Plasmodiophoromycota
Mitochondria: tubular cristae (or perhaps flat cristae)
Cell wall: lacking, chitin in spore walls
Flagellae: 2 smooth, anterior
Mating: plasmogamy
Vegetative reproduction: zoospores
Sexual reproduction: resting spores
Vegetative structure: unicellular, multinucleate plasmodia
Felles for de urdyra som omfatter flimmerdyr (Ciliophora), sporedyr (Apicomplexa) og fureflagellater (Dinozoa) er noen avflatete blærer under cellemembranen ("corticale alveoli"). Derfor har enkelte biologer opprettet et eget underrike, Alveolata, for disse gruppene.

Blant disse Alveolata finner vi sannsynligvis en av de mest gåtefulle soppgruppene, klumprotsoppene (rekke Plasmodiophoromycota). Den viktigste representanten er klumprot (Plasmodiophora brassicae) som er en besværlig skade"sopp" på kålrot og andre kål-vekster. Klumprotsoppene har alltid voldt soppforskerne hodebry, og gruppa har vandret hvileløst mellom algesopp, slimsopp og urdyr i lærebøkene. Som meget reduserte parasitter har de beholdt så få karakterer at man har hatt ytterst få holdepunkter å gå etter. Og hadde klumprotsoppene vært frittlevende organismer istedenfor parasitter inne i planteceller, ville de aldri ha vært regnet som sopp (Barr 1992). Nye undersøkelser av ribosomalt RNA (Castlebury & Domier 1994) har imidlertid indikert en forbindelse med underriket Alveolata. Klumprotsoppenes nærmeste slektninger er muligens flimmerdyra (Barr 1983), og avdelingen kan kanskje sees på som ytterst spesialiserte og reduserte flimmerdyr.

Problematisk er imidlertid at enkelte mener å ha påvist mitokondrier med flate cristae og derfor plasserer klumprotsoppene i nærheten av linja som også har gitt opphav til rødalgeriket og planteriket (Patterson 1994). Men dersom Castlebury & Domier (1994) har rett, understøttes dette ikke av molekylære data.

Barr, D.J.S. 1983. The zoosporic grouping of plant pathogens: entity or non-entity. S.T. Buczacki (red.), Zoosporic plant pathogens, 43-83. - Academic Press, New York.

Barr, D.J.S. 1992. Evolution and kingdoms of organisms from the perspective of a mycologist. - Mycologia 84: 1-11.

Castlebury, L.A. & Domier, L.L. 1994. Small-subunit ribosomal RNA gene phylogeny of Plasmodiophora brassicea. - Fifth International Mycological Congress, Abstracts, s. 32. Vancouver, British Columbia, Canada.

Patterson, D.J. 1994. Protozoa: Evolution and Systematics. I: K. Hausmann & N. Hülsmann (red.), Progress in Protozoology, s. 1-14. - Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York.