Kingdom: Chromista
Divisio: Pseudofungi
Mitochondria: tubular cristae
Cell wall: cellulose (or cellulose and chitin)
Flagellae:  1 or 2, at least one hairy
Mating:  oogamy or planogamy
Vegetative reproduction: zoospores
Sexual reproduction: oospores or resting spores
Vegetative structure: siphonal hyphae

Two classes:

Achlya sp.
Oomycetes; cell wall of cellulose, 2 flagellae (the anterior hairy, 
the posterior smooth); oogamy, oospores

Rhizidiomyces apophysatus
Hyphochytridiomycetes; cell wall of cellulose and chitin, flagella 
(anterior and hairy), plasmogamy, resting spores


Avdelingen Pseudofungi kan være oppstått på den ene av to måter:

(1) De er primært uten kloroplaster som antydet på illustrasjonen ovafor. Gullalgene, kiselalgende og brunalgene har etterpå oppstått fra forløpere som liknet Pseudofungi, men som ervervet seg kloroplaster fra en ukjent eukaryot organisme med korofyll a og c.

(2) Ei gruppe gulgrønnalger (Xanthophyta) - slektninger til gullalgene - begynte kanskje etterhvert å ernære seg saprofyttisk eller parasittisk og mistet derfor kloroplastene. Vi fikk på den måten avdelingen Pseudofungi.

Pseudofungi inneholder klassen eggsporesopper (Oomycetes) og den lille klassen Hyphochytridiomycetes. Disse to klassene ble tidligere regnet til algesoppene (Phycomycetes) og seinere til Mastigomycetes (sammen med Chytridiomycota). Eggsporesoppene har faktisk mange likhetstrekk med visse trådformete gulgrønnalger - noe som faktisk allerede ble hevdet av botanikere rundt midten av forrige århundre! Blant annet har begge cellulose i celleveggen, eggceller, og zoosporer eller hannlige kjønnsceller med to flageller hvorav én av dem har hår. Slektskapet understøttes ytterligere av molekylære undersøkelser.

Eggsporesoppene og Hyphochytridiomycetes er i følge den andre hypotesen kanskje de eneste "sopp" som har utviklet seg fra grønne forfedre, dvs. som opprinnelig har hatt kloroplaster!

Eggsporesoppene er ei vellykket og viktig "sopp"-gruppe. Her finner vi fiskeskimmel (Saprolegnia og Achlya) som kan angripe fisk, den beryktede potettørråte (Phytophthora infestans) som på midten av 1800-tallet la Irlands potetavling øde og derfor indirekte tok livet av 1,5 millioner mennesker, bladskimmel (Peronospora) og kvitrust (Albugo).

Den lille klassen Hyphochytridiomycetes er beslektet med eggsporesoppene, men flagellatstadiene har her bare én flagell, og celleveggen inneholder både cellulose og kitin. Dene ene flagellen har hår og er rettet framover. Klassen har sannsynligvis utviklet seg fra eggsporesoppene ved at den glatte flagellen er gått tapt. Rhizidiomyces apophysatus snylter på oogoniene til vassmugg som Saprolegnia og Achyla eller oogoniene til gulgrønnalgen Vaucheria - en ytterligere indikasjon på et slektskap mellom eggsporesopp og gulgrønnalger.