Blant rødalger fins ikke få parasittiske former som lever på (oftest nært beslektete) andre rødalger. De fleste mangler klorofyll og er helt avhengige av det vertsrødalgen kan skaffe. Et av de eksemplene som kommer nærmest "organinasjonstrinn sopp" er Harveyella mirabilis. Dens vegetative system fins inni rødalgen Rhodomela confervoides (teinebusk). Det består av hyfeliknende celletråder som utbrer seg mellom cellene til vertsalgen. På yttersida framkommer formeringsorganene som 0,5-1 mm, fargeløse, kuleformete utvekster.

Disse parasittene har stått sentralt i rødalgehypotesen (om soppenes mulige stamfedre blant rødalgene): Man har villet se et mulig bindeledd mellom dem og de insektparasitterende Laboulbeniales i sekksporesoppene.