DET RØDE RIKET (BILIPHYTA)

Til det røde riket hører bare rødalgene. Dette er autotrofe, eukaryote organismer. Mitokondriene har flate cristae, og celleveggene er av cellulose. Opplagsnæring er floridéstivelse. Alle er modulære (noen få er encellete). De har DAP-lysinsynteseveg. Kloroplasten er opprinnelig prokaryot med klorofyll a (blågrønnalge). Flageller mangler totalt.

Rødalgene settes av enkelte i planteriket, men kloroplasten innholder bare klorofyll a, og avviker derfor så mye at det bør opprettes et eget rike for dem.

I følge en nå forlatt teori, skulle sekkspore- og stilksporesoppene ha oppstått fra rødalgene.

Om rødalger på organisasjonstrinn sopp: Se her