Organisasjonstrinn SOPP

Organisasjonstrinn sopp kan defineres som: En organisme som opptar næring gjennom ytre fordøyelse (diffusjon), som består av hyfer (eller plasmodier eller gjærliknende celler) og som sprer seg ved hjelp av sporer.

På dendrogrammet er organisasjonstrinn sopp angitt i halvfet kursiv og følgende fargekoder er brukt:

EUGLENOZO-RIKET (EUGLENOZOA)

URDYR-RIKET (PROTOZOA)

KROMIST-RIKET (CHROMISTA)

DYRERIKET (ANIMALIA)

SOPPRIKET (FUNGI)

RØDALGERIKET (BILIPHYTA)

PLANTERIKET (PLANTAE)

Abstract:

The origin and early evolution of organisms with fungi-like life strategy are reviewed. A phylogenetic tree is constructed based upon the on-going discussions in the literature.

The actinomycetes are prokaryote and belong to kingdom BACTERIA.

The rest of the fungi-like organisms is eukaryote.

The cellular slime moulds, Acrasida, are considered within the kingdom EUGLENOZOA.

The true slime moulds, Myxogastrea, together with Protostelea and the cellular Dictyostelea belong to the kingdom PROTOZOA. Here we also find the enigmatic Plasmodiophoromycota which probably links with the Ciliophora in the alveolates.

The Oomycetes, Hyphochytridiomycetes and the slime mould-like Labyrinthomorpha are found within the kingdom CHROMISTA. The closest relatives to the Oomycetes (and Hyphochytridiomycetes) are probably yellow-green algae in Xanthophyta.

The rest of the fungi, the divisions Chytridiomycota, Zygomycota, Trichomycota, Ascomycota, and Basidiomycota are all parts of the kingdom FUNGI. The fungal kingdom is connected to the animal kingdom (Animalia), probably near the choanoflagellates (Choanozoa).

Du vil ha nytte av å se nærmere på dette!