Biologi før år 1000

4. årt. f.Kr.

Ukjent sumerer (omkr. 3000 f.Kr.)

Vestens sivilisasjon går tilbake til Mesopotamia for omtrent 5000 år siden. Omkring (før) 3000 til 1950 f.Kr. bodde sumererne der, og fra dem stammer kileskriften.

Bildet over viser den eldste nedtegnete biologiske observasjonen vi kjenner til! Det er en oversikt over hesteavl gravert på et segl funnet i Elam, øst for Abrahams hjemby, Ur i Kaldea. Sannsynligvis risset denne ukjente ur-biologen ned sine resultater en gang på overgangen mellom det 4. og 3. årtusen f.Kr. Symbolene er ordnet i flere horisontale rader, som sannsynligvis forestiller ei stamtavle. Hestehodene representerer tre ulike slags profiler (konveks, rak og konkav) og tre ulike manformer (opprett, hengende og manglende). Ved å studere nedtegnelsen kan vi danne oss et bilde av hva sumereren tenkte om nedarving av egenskaper. De eiendommelig firkantete tegnene med tjukk øvre kant er muligens antall føll hver hoppe fødte med en bestemt hingst.

DET ER 5000 ÅR TIL AT WATSON OG CRICK OPPDAGER HVORFOR DET ER SLIK.

Kilder
Grimberg, C. 1955. Menneskenes liv og historie. Bind 1. Egypt-Forasia.
   J.W. Cappelens Forlag, Oslo.
Müntzing, A. 1953. Ärflighetsforskning. En översikt av metoder och
   huvudresultat. - LTs förlag, Stockholm.
http://saturn.sron.ruu.nl/~jheise/akkadian/protohistory.html