Harpella sp.
Kingdom: Fungi
Divisio: Trichomycota
Mitochondria: flat cristae
Cell wall: polygalactosamine and glucane
Flagellae: no
Mating: zygogamy (iso-gametangiogamy)
Vegetative reproduction: myxamoebea, conidia, trichospores
Sexual reproduction: zygospores
Vegetative structure: siphonal or septate hyphae

Dette er ei gåtefull gruppe hvis systematiske posisjon ennå ikke er skikkelig utredet (Lichtward 1973). Celleveggen mangler kitin. De danner noen særegne ukjønnete sporer, trichosporer, med trådaktige vedheng (derav det norske navnet). De lever i tarmkanalen til leddyr (Manier 1964) og er redusert på grunn av sitt spesielle levevis. På grunn av sin spesialiserte økologi og reduserte bygning er det vanskelig å plassere gruppa systematisk. Kjønnete stadier er bare funnet i en eneste slekt, Harpella, og disse minner om zygosporer. Derfor blir de oftest plassert nær koplingssoppene (Petersen 1995).

Lichtward, R.W. 1973. The Trichomycetes: What are Their Relationships? - Mycologia 65: 1-20.

Manier, J.F. 1964. Position systematique des Trichomycátes. - Archs. Zool. exp. gén. 104: 95-98.

Petersen, J.H. 1995. Svamperiket. - Det naturvidenskapelige Fakultet, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.