Fiskedreperen som satte soppsystemet på prøve

Det er ofte undersøkelser av "sære" organismer som bringer forskningen videre, utfordrer "vedtatte" teorier eller i det minste kaster lys over noen problemer. En slik sær organisme er tummelsjukesoppen (Ichthyophonus hoferi). Den fins i naturlige fiskebestander, særlig i kjølige vann. Mange fiskearter som lever i nordlige farvann blir lett infisert av denne soppen, blant annet sees den ofte på nordatlantisk sild eller makrell. Ofte kommer angrepene som store epidemier. I Canada har det vært så harde angrep at f.eks. halvparten av all sild i St. Lawrence-bukta døde. Fisk som går i settefiskanlegg med kaldt vann er særlig utsatt. Soppen angriper en rekke indre organer, og de infiserte fiskene får avvikende oppførsel. Ofte ser vi at fisken blir liggende på siden. Lik alle reduserte parasitter har tummelsjukesoppen ført en omflakkende tilværelse i systemet. Den er blitt plassert såvel blant algesoppene (Chytridiomycota) som blant koplingssoppene (Zygomycota). Men uansett, at det dreide seg om en sopp, var det ingen tvil om. Det var derfor litt av en bombe da DNA- undersøkelsene entydig viste at tummelsjukesoppen slett ikke er noen sopp, men en krageflagellat! Dette til tross for at den mangler både flagell og krage og har hyfer med cellevegg av kitin (som trolig er oppstått fra teka). Det interessante her er for det første at organisasjonstrinnet sopp utmerket godt kan oppstå fra krageflagellatene, og for det annet at det gir evolusjonsforskerne idéer om hvordan soppliknende organismer kan ha oppstått. Ingen må derimot fristes til å tolke tummelsjukesoppen som en håpefull, nålevende "missing link" mellom krageflagellater og sopp. De molekylære studiene viser at den er nærmest beslektet de øvrige undersøkte krageflagellatene. Det dreier seg sannsynligvis om ei i relativ forstand "moderne" og spesialisert organismegruppe som først oppsto med beinfiskene (devon). Fossiler av ekte algesopper (Chytridiomycota) daterer seg i hvert fall tilbake til kambrium.

Tummelsjukesopp Ichthyophonus hoferi med hyfer uten skillevegger, oppsvulmete hyfespisser og kuleformete terminallegemer. Bare ukjønnet formering er kjent.