URYR-RIKET (PROTOZOA)

Til urdyr-riket hører heterotrofe (eller sekundært autotrofe), eukaryote organismer med både ytre og indre fordøyelse. Mitokondriene har tubulære cristae, og cellevegg mangler. Opplagsnæring varierer. De er encellete, kolonidannere eller har plasmodier. De mangler evne til å syntetisere lysin.

Heterogent rike med mange, trolig uavhengige utviklingslinjer - mange flere enn angitt her! Noen representanter er autotrofe - særlig fureflagellatene (Dinozoa) - men kloroplastene er alltid opprinnelig eukaryote.