sotsopper (Ustilago spp.)

Karakteristisk for klassen Ustilaginomycetes er: Glukose som hovedkarbohydrat, mens xylose mangler, hyfene har skillevegger med enkleporer eller doliporer, teliosporer forekommer hos hovedrepresentantene (Swann & Taylor 1993, 1995a). Ingen danner fruktlegemer.

Molekylært er klassen vel karakterisert (Swann & Taylor 1993, 1995a,b), men temmelig problematisk morfologisk. Sjøl om de to viktigste ordenene Ustilaginales og Tilletiales har visse ytre fellestrekk som planteparasittisme og mørke teliosporer (sotsporer), er de meget forskjellige med hensyn til livssyklus, basidier og hyfer. For eksempel har Ustilaginales enkle porer, mens Tilletiales har dolipore (Cavalier-Smith 1987). I morfologiske fylogenetiske analyser blir derfor Ustilaginales ført i ei egen gruppe, mens Tilletiales blir gruppert sammen med hymeniesoppene (med f.eks. rørsopp, Boletus og skrukkeøre, Auricularia) (McLaughlin et al. 1995). Dersom de molekylære undersøkelsene medfører riktighet, oppviser sotsoppene er flott eksempel på evolusjonær divergens.

Exobasidium (f.eks. tyttebærklumpblad, E. vaccinii) slutter seg kanskje også til sotsoppene, sjøl om de har holobasidier og mangler teliosporer, men hyfene har tverrvegger med enkle porer (Cavalier-Smith 1987, Swann & Taylor 1995a,b).

Sotsoppenes alder er uviss (jf. Berbee & Taylor 1993). De er alle knyttet til karplanter, overveiende dekkfrøete blomsterplanter. Sannsynligvis representerer de ei gammel sidegrein hvor forfedrene på karsporeplanter og nakenfrøete nå nesten har dødd ut.

Berbee, M.L. & Taylor, J.W. 1993. Dating the evolutionary radiations of the true fungi. - Can. J. Bot. 71: 1114-1127.

Cavalier-Smith, T. 1987. The origin of fungi and pseudofungi. A.D.M. Rayner, C.M. Brasier & D. Moore (red.), Evolutionary biology of the fungi, 339-353. - Cambridge University Press, Cambridge.

McLaughlin, D.J., Berres, M.E. & Szabo, L.J. 1995. Molecules and morphology in basidiomycete phylogeny. - Can. J. Bot. 73 (Suppl. 1): S684-S692.

Swann, E.C. & Taylor, J.W. 1993. Higher taxa of basidiomycetes: an 18S rRNA gene perspective. - Mycologia 85: 923-936.

Swann, E.C. & Taylor, J.W. 1995a. Phylogenetic diversity of yeastproducing basidiomycetes. - Mycol. Res. 99: 1205-1210.

Swann, E.C. & Taylor, J.W. 1995b. Phylogenetic perspectives on basidiomycete systematiccs: evidence from the 18S rRNA gene. - Can. J. Bot. 73 (Suppl. 1): S862-S868.