Dette er en liten side av Klaus Wik

Jeg har mange andre sider. En side ved meg er studiene mine. For øyeblikket tar jeg vel egentlig ikke noen fag da, men hvem vet. En annen er jobben min ved HF. Der begynte jeg i januar 2006, da jeg gikk ut i ett års permisjon fra min gamle jobb ved USIT, BSD (Basis SystemDrift). På HF jobbet jeg som databedreviter på Institutt for Musikkvitenskap fram til en gang midt i 2007. Nå er jeg sentralt ved HF-IT. Denne siden av meg er nå noe mere fremtredende etter at jeg pensjonerte meg fra en studentforening som heter Realistforeningen. hvor jeg jobbet med en studentavis som heter Husbjørnen. Nå er jeg bare gammel pamp og administrator for epostlistene deres. Til sist kommer allt annet. Dette er den siden av meg som ligger latent når jeg jobber eller studerer, som er init(), hugin og munin. Og rundt alle disse sidene har jeg et rammeverk som holder meg sammen, nesten som en bord - ja man kan nesten si min “ silver lining”.

Etter hvert har det blitt litt av et prosjekt, som nå har fisjonert til tre nye prosjekt. Det første prosjektet ble behørig dokumentert her. Disse tre prosjektene er nok de viktigste jeg har vært med på så langt.

(bilde av Linus van Pelt som roper 'Interfering coders' til Charlie Brown)

 
AbacabBoogaboo
12