Studentseminar topologi høst 2008

Tid og sted: Tirsdag 12:15-14:00, seminarrom B62

Tema: Simpel homotopiteori og Whiteheadtorsjon.
Pensum: 'A Course in Simple-Homotopy Theory' av M.M. Cohen. Målet er å komme gjennom kap. 1-4, og hvis tiden tillater det vil vi gå gjennom mer.

Tidligere seminarer: Vår 2008, tidligere år.
Knut Berg, 15.12.08.