Knut Hegna

Stilling   : Tidligere førstebibliotekar
        Retired senior academic librarian
Epost/email : Knut.Hegna <krøllalfa> ub.uio.no
Mobil    : 90 60 29 19
Arbeidssted : pt Riksarkivet


Virksomhetsoversikt
Programvare --- Spinning tops

"Hans liv befant seg i metaforisk forstand i kjelleren på Deichmanske bibliotek hvor han voktet bøkene. Der satt han i alvorlige, litt surmulende diskusjoner med likesinnede (kolleger) om arkiveringsteknikker og alternative katalogiseringssystemer, labyrintsimulatorer og bokstabelberegningskatalysatorer, og hvorvidt disse på en meningsfull måte kunne innpasses i datasystemer. Diskusjoner på et høyt, ja sublimt nivå, men dessverre komplett uinteressante og komplett uforståelige for andre enn dem, de innvidde bibliotekarene i Deichmanns djupe hvelv." (Dag Solstad. T.Singer. Oslo, 1999)
Apropos digitalisering:

Fra Carsten Niebuhrs Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande - 1761-1767. Bind 1

Om Kleopatras obelisk
Nogle af bogstaverne i den faraonske indskrift er stadig en tomme dybe. Heraf ser man hvilken omhu de gamle egyptere har anvendt på at bevare deres budskaper så at sige for evigheden; det er ikke deres skyld at deres efterkommere ikke længere kan læse dem. (s.83)

Om Colonne Pompeii
Af den græske indskrift på den sydvestlige side har jeg kun tydeligt kunne skelne nogle få bogstaver. Hr. von Haven gjorde sig derfor megen møje; men også han kunne langtfra skelne så mange bogstaver som andre før os mener at have set. Det ser ikke ud som om den græske bygherre har forsøgt at forevige sit navn gennem denne indskrift. Eller måske har han ikke kendt stenes natur så godt som de gamle egyptere. For hvis grækerne havde hugget denne indskrift lige så dybt ind i obelisken som egypterne hieroglyfferne, ville den også være blevet mindre utydelig. (s.85-6)