Velkommen til min hjemmeside ved UiO

Kontaktinformasjon for Knut Kjæreng

Sognsveien 68, 0855 Oslo, 4. et., rom 422, tlf. 228 58884

LEVE - Levekår i utviklingsland (et av UiOs tverrfakultære forskningsområder).

Vertsinstitusjon for LEVE er SUM - Senter for utvikling og miljø.

Kontaktinformasjon (UiOs personsøk)

leve logo