Knut Aksel Røysland

Jeg var student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Mars 2002 fullførte jeg hovedfag i databehandlig ved Institutt for informatikk. Jeg jobbet med noe som en gang kanskje kan bli en Simula front-end til GCC.

Jeg har et par bilder for spesielt interesserte: Et av en rødrev og meg ved Ullevålseter og et av meg på safari i Masai Mara, Kenya (se for øvrig bildegalleri fra Afrika).

Jeg har også noen dagsaktuelle og moteriktige lenker på en egen side.