Nyheitsarkiv

Gruppelærar i FYS2160

22 august 2019

Er gruppelærar i 3. års emnet FYS2160 ved UiO hausten 2019. Eg underviser ei gruppe på torsdager kl. 10:15-12:00.

Gruppelærar i FYS-MEK1110

17 januar 2019

Skal vere gruppelærar i 1. års emnet FYS-MEK1110 ved Universitetet i Oslo våren 2019. Eg underviser ei Snublegruppe, for studentar som trenger ekstra hjelp med emnet, på torsdagar kl.16:15-18:00.

Gruppelærar i FYS2160

30 august 2018

Er gruppelærar i 3. års emnet FYS2160 ved UiO hausten 2018. Eg underviser i ei open gruppe torsdager kl. 14:15-16:00.

Dark Matter @ LHC 2018

3-6 april 2018

Deltok på konferansen Dark Matter @ LHC 2018 i Heidelberg, Tyskland. Bidrog med ein presentasjon på vegne av ATLAS eksperimentet.

Gruppelærar i FYS-MEK1110

24 januar 2018

Skal vere gruppelærar i 1. års emnet FYS-MEK1110 ved Universitetet i Oslo våren 2018. Eg underviser ei grupper for studentar på studieprogrammet Fysikk og astronomi på onsdagar kl. 14:15-16:00.

Gruppelærar i FYS2160

12 september 2017

Er gruppelærar i 3. års emnet FYS2160 ved UiO hausten 2017. Eg underviser ei gruppe fredagar 10:15-12:00 og i datalab tysdagar 08:15-12:00.

Deltok på CERN School of Computing 2017

9 september 2017

Deltok på CERN School of Computing i Madrid, Spania. Skulen varte frå 27. august til 9. september og dekte eit breidt spekter av relevante tema for datamaskinbruk i fysikk.

Plakat bidrag til PhD day 2017

9 juni 2017

Bidrog med ein plakat om mitt PhD prosjekt på PhD day 2017 på Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo.

Gruppelærar i FYS-MEK1110

25 januar 2017

Skal vere gruppelærar i 1. års emnet FYS-MEK1110 ved Universitetet i Oslo våren 2017. Eg underviser to grupper for studentar på studieprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi på onsdagar kl. 14:15-16:00 og fredagar 08:15-10:00.

Nordic Winter School

2-7 januar 2017

Deltok på Nordic Winter School on Cosmology and Particle Physics 2017 på Thon Hotel Skeikampen. Bidrog med ein presentasjon om mitt arbeid.

Doktorgradsstipendiat ved UiO

15 august 2016

Begynte i stilling som PhD kandidat ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo som ein del av forskningsgruppa for høgenergi partikkelfysikk.