Hjemmeside for
Kristian Gregorius Hustad

fredag, 30. juni, 2017


English

Om meg

Jeg ble nylig ferdig med min bachelorgrad i realfag (med 80-gruppe i informatikk og 40-gruppe i matematikk) ved Universitetet i Oslo (UiO).

For tiden jobber jeg ved Centre for Computing in Science Education (CCSE) på UiO. Der jobber jeg primært med å utvikle DocOnce, et program som gjør det mulig å skrive dokumenter i ett format som kan inneholde både LaTeX-formler og kode, som så kan oversettes til mange formater for publisering på nett eller på papir.

Mine faglige interesser omfatter bl.a. parallellprogrammering, optimalisering og kompilatorer.

Fullførte emner

Undervisning

Våren 2017:
Sjefsgruppelærer i INF1010
Sommeren 2016 – vinteren 2016/2017:
Utviklet undervisningsmateriale for INF1010
Høsten 2016:
Gruppelærer i INF1100
Våren 2016:
Gruppelærer i INF1010. Ressursside

Open-source utvikling

På fritiden bidrar jeg blant annet til utviklingen av DocOnce.

Se min GitHub-profil for en mer detaljert og oppdatert oversikt over mine bidrag.

Profiler andre steder

Made with DocOnce