Hjemmeside for
Kristian Gregorius Hustad

onsdag, 06. juni, 2018


English

Om meg

Jeg skriver masteroppgave innen High Performance Computing ved Institutt for informatikk & Simula-senteret.

Ved siden av studiene jobber jeg ved Centre for Computing in Science Education (CCSE) på UiO. Jobben min består primært i å utvikle DocOnce, et program som gjør det mulig å skrive dokumenter i ett format som kan inneholde både LaTeX-formler og kode, som så kan oversettes til mange formater for publisering på nett eller på papir. I tillegg er jeg med på å tilrettelegge for bruk av JupyterHub på UiO. (Tjenesten er tilgjengelig for UiO-brukere på https://jupyterhub.uio.no.)

Mine faglige interesser omfatter bl.a. parallellprogrammering, optimalisering og kompilatorer.

Fullførte emner

Undervisning

Våren 2017:
Sjefsgruppelærer i INF1010
Sommeren 2016 – vinteren 2016/2017:
Utviklet undervisningsmateriale for INF1010
Høsten 2016:
Gruppelærer i INF1100
Våren 2016:
Gruppelærer i INF1010. Ressursside

Open-source utvikling

Se min GitHub-profil for en mer detaljert og oppdatert oversikt over mine bidrag.

Profiler andre steder

Made with DocOnce