folk.uio.no/krisomos/ folk.uio.no/krisomos/ folk.uio.no/krisomos/

Velkommen

Her vil kode og figurer tilknyttet min masteroppgave bli lagt ut slik at alle kan nyte.

Nettsiden er under arbeid.

En presentasjon av motivasjon og forlopige resultater finner HER

For aa gaa direkte til bildemappen trykk HER

Se pa disse kule gifene over nedborsendring i prosent og temperaturendring i kelvin

Computer Man Computer Man

Trykk på et bilde for å se flere liknende figurer med figurforklaring.

Three panel Linegraph maps fourpanel

Eller trykk her for scripts:

codingpage

For tough times