folk.uio.no/krisomos/

Velkommen

Her vil kode og figurer tilknyttet min masteroppgave bli lagt ut slik at alle kan nyte.

Nettsiden er under arbeid.

Trykk på et bilde for å se flere liknende figurer med figurforklaring.

Three panel Linegraph

Eller trykk her for scripts:

codingpage