Kristen Døssland’s hjemmeside

Jeg jobber i maskinromsgruppa på USIT

Mine arbeidsoppgaver er hovedsaklig knyttet til

SPEY-tasting

Bilder av okkupantene

Bilder Elmholt Alle

Bilder fra Śrets kanaltur

Hjemmesiden til TEKNA  Jeg er tillitsvalgt for TEKNA,
TEKNA Teknisk.naturvitenskapelig forening.
Etatsforeningens hjemmeside er her

Jeg har liggende et par gamle eksempelsider for etatsforeninger.

Jeg har hatt en del med Realistforeningen å gjøre opp gjennom tiden.

RF-kjellern har mange ganger vært et bra sted å være.

Her er min mail-adresse