Jeg er tidligere masterstudent ved Institutt for Informatikk. Min veileder var Ole Hanseth. Jeg skrev om Digital Rights Management (DRM).