Vilhelm Bjerknes' hus 20.11.2017


 Tid Emne/aktivitet Rom
12:15-14:00 STK1110: Forelesninger Auditorium 5
12:15-14:00 MEK3230: Forelesning/Regning i plenum Auditorium 4
12:15-14:00 MAT-IN1105: Gruppe 2 MAEC IT-auditorium 3
12:15-14:00 STK3405: Forelesninger/regneøvelser Auditorium 1
12:15-14:00 STK4530: Lecture/exercises Seminarrom 123
12:15-14:00 STK4540: Lecture/exercises Auditorium 2
14:15-16:00 MAT2700: Lectures/exercise Auditorium 1
14:15-16:00 MAT-INF1100: Gruppe 1 MAMI Seminarrom 123
14:15-16:00 STK3100: Forelesninger/regneøvelser Auditorium 2
14:15-16:00 STK1000: Åpen gruppe 2 IT-auditorium 3
14:15-17:00 STK4510: Lecture/exercise Auditorium 4
16:00-18:00 T. Høiland: ENT3R UiO Seminarrom 123
16:15-18:00 MAT-IN1105: Gruppe 5 GEO-GEG IT-auditorium 3
16:15-18:00 ECON4335: Lectures Auditorium 2