Vilhelm Bjerknes' hus 23.01.2018


 Tid Emne/aktivitet Rom
08:30-14:00 A. Rigenholt: Fagdager matematikk R1/R2 Auditorium 5
08:30-14:00 A. Rigenholt: Fagdager matematikk R1/R2 Auditorium 2
12:15-14:00 MAT4520: Lectures/Exercises Seminarrom 123
13:15-14:00 STK2100: Exercises IT-auditorium 3
14:15-16:00 STK2100: Lectures/Exercises Auditorium 4
14:15-16:00 MAT4400: Exercises Auditorium 1
14:15-16:00 MAT4530: Lectures/Exercises Seminarrom 123
14:15-16:00 MAT3440: Exercises Auditorium 5
16:00-18:00 K. Karlsen: ENT3R - leksehjelp i matte VGS + 10.klasse. Ved Kjetil Karlsen Seminarrom 123
16:00-18:00 K. Karlsen: ENT3R - leksehjelp i matte VGS + 10.klasse. Ved Kjetil Karlsen Auditorium 2
16:00-18:00 K. Karlsen: ENT3R - leksehjelp i matte VGS + 10.klasse. Ved Kjetil Karlsen Auditorium 4