Vilhelm Bjerknes' hus 22.09.2017


 Tid Emne/aktivitet Rom
08:15-10:00 MEK3570: Plenumsregning/øvelser Auditorium 2
08:15-10:00 MAT2500: Forelesninger/øvelser Auditorium 4
10:15-12:00 MAT-INF1100: Alt. lokale forelesning MAT-INF1100 Auditorium 1
10:15-12:00 MAT4500: Lecture/exercise Auditorium 4
10:15-12:00 MAT-IN3110: Lecture/exercise Auditorium 2
12:15-14:00 MØNA2504: Forelesning Auditorium 2
12:15-14:00 STK1110: Regning i plenum Auditorium 5
12:15-14:00 STK1000: Åpen gruppe 1 IT-auditorium 3
12:15-14:00 KUN1002: Forelesning Auditorium 1
12:15-14:00 ECON4120: Seminar 2 Auditorium 4
14:00-16:00 B. Dragisic: prøvedisputas v/E.J.M Auditorium 1
14:15-16:00 MAT2500: Øvelser Auditorium 4
14:15-16:00 ECON4622: Lectures Auditorium 5
16:00-23:45 servicetorget: Opphold Realistforeningen i forbindelse med Las Vegas Storfest(oppholdsrom funksjonær og garderobe) #2670829 Auditorium 1
16:00-23:45 servicetorget: Opphold Realistforeningen i forbindelse med Las Vegas Storfest(oppholdsrom funksjonær og garderobe) #2670829 Seminarrom 123