Velkommen til INF 1040

Navn: Lana Nilsen

mail: lanan@ifi.uio.no

Picture:

bildetekst.

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk (R)