The $dir var is empty
2005-05-13-1123 Bilder av den nye babyen 2005
2005-05-15-2155 No catchfile.
backup.2005-05-13-1123 Bilder av den nye babyen 2005